Gemeente De Panne

Waarom moeten de bomen in de Dumontwijk weg?

3D-3

Op 6 september 2021 starten de werken in de Dumontwijk.

Zoals aangekondigd in het krantje wordt gestart met fase 1 (lichtblauwe zone): de Bortierlaan en A. Dumontlaan (tussen Duinkerkelaan en E. d'Arripelaan, excl. kruispunt Bortierlaan - E. d'Arripelaan, incl. kruispunt A. Dumontlaan - E. d'Arripelaan). 

Er wordt gestart met

  • Het opbreken van de voetpaden en opritten.
  • Het heraanleggen van de opritten in steenslag zodat de woningen bereikbaar blijven.
  • Het wegnemen van de bomen.

In de eerste editie van het krantje over de werken in de Dumontwijk werd gepubliceerd dat de bomen in alle fases weggenomen zouden worden. Na overleg met schepen Janssens werd beslist om dit niet te doen en het wegnemen van de bomen gefaseerd aan te pakken.

Daarom worden nu, in eerste instantie, de bomen weggenomen van de eerste en tweede fase (Van Duinkerkelaan tot aan de Bortierlaan (kerk)). Zie ook de lichtblauwe en gele zone op de kaart hieronder.

Dus voorlopig blijven de bomen rond de kerk en in de Bortierlaan nog staan tot ook daar de nutsleidingen aangepakt worden.

Waarom bomen?

Bomen, je ziet ze graag of net niet. Misschien vind jij ze net storend en zie je alleen maar vallende bladeren en 'vuiligheid' die de goten verstopt. Of vind je de bomen net prachtig en kenmerkend voor het stadsschap (landschap in een stad of gemeente). Tot slot hebben we nog de factor van het milieu: bomen hebben een kerntaak in het klimaatadaptief maken van een gemeente.

Wat er ook gekozen wordt, bomen zijn een keuze van het hart. Voor dit project werd dan ook goed nagedacht over de beplanting en de impact hiervan op de wijk.

Waarom verwijderen? 

Voor het vernieuwen van de Dumontwijk werd gekozen om de bomen te verwijderen en te vervangen door knotwilgen (salix alba) in combinatie met prachtige bloemperken. 

Je vraagt je waarschijnlijk af waarom we ze verwijderen in plaats van ze te verplanten of te laten staan?

Hiervoor zijn verschillende redenen, vooral praktisch, waar we niet onderuit kunnen:

1. Beschadigen van steunwortels 

We moeten een gleuf delven naast de rijweg. Het is niet mogelijk om dit te doen zonder de steunwortels te raken. Als we zo'n wortel raken of doorboren, verliest een boom zijn stabiliteit en kan hij omvallen bij hevige windstoten.

Een extra woordje uitleg over de gleuf:

Er dient een voldoende brede gleuf gemaakt te worden om alle nutsleidingen op reglementaire afstand van elkaar te kunnen aanleggen.  Zo moet bijvoorbeeld de watermaatschappij de waterleiding kunnen bereiken. Als de nutsleidingen te dicht op elkaar liggen, is dit niet mogelijk.  Omwille van dezelfde reden is het niet opportuun om nutsleidingen die toegankelijk moeten zijn in de rijweg te plaatsen.  Het onderboren van bomen is een dure schijnoplossing die geen enkele garantie kan bieden inzake stabiliteit. 

2. Wortels beschadigen de nutsleidingen

De wortels van de bestaande bomen beschadigen het wegdek, opritten, maar ook de bestaande nutsleidingen. De bomen staan er namelijk pal boven. Dit leidt bijvoorbeeld tot frequente verstoppingen in rioleringen omwille van wortelgroei.

3. Geen toegang meer tot nutsleidingen

Zoals gezegd staan de bestaande bomen pal boven de nutsleidingen. Indien we ze laten staan, hebben we geen toegang meer tot de leidingen bij bv. beschadigingen. 

4. Takken zijn vergroeid met de nutsleidingen

De wortels vergroeiden met de nutsleidingen en vormen ondergrond een kluwen van draden en takken. Hierdoor is het niet mogelijk om de bomen te verplanten. Als we ze zouden uithalen, moeten we wortels afsnijden en beschadigen we de bestaande nutsleidingen.

Deze leidingen moeten blijven werken tot ze vervangen zijn. We willen toch niet dat je zonder elektriciteit of internet komt te zitten...

5. Agentschap Onroerend Erfgoed

Waarom kozen we nu voor de knotwilg (salix alba) in plaats van het huidige type bomen? Dit komt doordat het Agentschap Onroerend Erfgoed enkel een positief advies heeft gegeven voor de vergunning onder voorwaarde dat de bomen vervangen zouden worden door salix alba. Zonder dit positief advies kon het dossier niet goedgekeurd worden. 

Volgende stappen

Wat volgt dan na het openbreken van de voetpaden en opritten?
 
  • Vanaf 13 september: start aanleg van nutsleidingen.
  • Na de aanleg van de nieuwe nutsleidingen: starten individuele overkoppelingen per perceel (voorzien tot herfstvakantie voor fase 1 en fase 2)
  • Na de herfstvakantie: start rioleringswerken fase 1.

Alle informatie is te vinden in het krantje.