Gemeente De Panne

De Panne helpt!

Homepage De Panne helpt!

Version en français, cliquez ice.

Click here for an English version.

Klicken Sie hier für eine Deutsche Version.

De Panne helpt!

De Panne helpt! is een vrijwilligerswerking die het lokaal bestuur lanceert. Het is een online platform waar mensen met een vraag naar hulp en vrijwilligers met elkaar in contact gebracht worden.

In De Panne zien we, tot ieders tevredenheid, dat de meeste hulpbehoevende mensen kunnen rekenen op familie en vrienden. Het lokaal bestuur wil via ‘De Panne helpt!’ dan ook voor hulp zorgen als familie of vrienden ziek worden, of als mensen geen dergelijk netwerk hebben. Het project stimuleert bovendien de solidariteit en bevordert het sociaal contact van mensen (vaak ouderen) die momenteel geïsoleerd leven.

Hulp bieden?

Registreer je snel via https://www.impactdays.co/depannehelpt/

  • Als vrijwilliger zie je heel eenvoudig waar je hulp kan bieden.
  • Je kan er ook een kaartje printen om mensen hun dag op te fleuren
  • Je geniet van een gratis vrijwilligersverzekering. Alle info op www.vlaanderenvrijwilligt.be.

Hulp nodig?

De vrijwilligerswerking is er voor jou!

1. Stel jouw vraag naar hulp, hoe klein of groot ook, via:

We beantwoorden jouw vragen elke dag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u

2. Er wordt een vrijwilliger gezocht om jou te helpen.
3. De vrijwilliger neemt contact op met jou om verder af te spreken.

Samen voor een warm De Panne!

*FR* De Panne à la rescousse !

L’administration communale lance ‘De Panne à la rescousse!’, une plateforme en ligne qui met en contact les personnes qui ont besoin d’aide et les bénévoles.

À De Panne, nous constatons, à la satisfaction générale, que la plupart des personnes dans le besoin peuvent compter sur leur famille et leurs amis. Par le biais de la plateforme ‘De Panne à la rescousse!’, la commune vient à votre rescousse si des membres de la famille ou des amis tombent malades, ou si les personnes ne disposent pas d’un tel réseau. Ce projet encourage en outre la solidarité et favorise les contacts sociaux des personnes (souvent âgées) qui vivent actuellement dans l’isolement.

Offrir de l’aide ?

Inscrivez-vous vite via https://www.impactdays.co/depannehelpt/

  • En tant que bénévole, vous pouvez facilement voir où vous pouvez offrir votre aide.
  • Vous pouvez également imprimer une carte pour égayer un peu la journée de ces personnes isolées.

Besoin d’aide ?

1. Nous pouvez discrètement demander de l’aide, aussi petite ou grande soit-elle, via :

Nous répondons à vos questions chaque jour de 08h30 à 12h00 et de 13h00u à 16h30.

2. Nous cherchons un bénévole qui peut vous aider.
3. Ce bénévole prend contact avec vous pour vous aider.

Tous ensemble pour une commune chaleureuse !

*EN* De Panne helps!

The local authority has launched ‘De Panne helps’, an online platform where people with a question can be put in touch with volunteers.

In De Panne we have seen, to everyone’s delight, that the most needy people are able to count on friends and family. The local authority wants to use ‘De Panne helps’ to provide support if family or friends become sick too, or if people don’t have that type of support network. The project will also stimulate solidarity and encourage social contact between people (often older people) who are currently isolated.

Want to help?


Register quickly via https://www.impactdays.co/depannehelpt/

  • As a volunteer, you can easily identify where you can offer support.
  • You can also print out a card to cheer people up.

Need help?

1. You can discretely ask for help, no matter how big or small the issue, on:


We can answer your questions every day from 08.30 to 12.00 and from 13.00 to 16.30.


2. A volunteer will be found to help you.
3. The volunteer will contact you to make further arrangements.

Working together to ensure a supportive De Panne!

*DE* De Panne hilft!


Die lokale Verwaltung richtet eine Online-Plattform ‘De Panne hilft’ ein, auf der hilfsbedürftige Menschen und ehrenamtliche Mitarbeiter miteinander in Kontakt gebracht werden.

In De Panne sehen wir - zur Zufriedenheit aller - dass die meisten hilfsbedürftigen Menschen auf Angehörige und Freunde zählen können. Die lokale Verwaltung will mit ‘De Panne hilft’ dafür sorgen, dass diese Hilf auch dann gewährleistet ist, wenn Angehörige oder Freunde erkranken oder es kein derartiges Netzwerk gibt. Das Projekt fördert außerdem die Solidarität und den sozialen Kontakt von Menschen (oft betagten Personen), die momentan isoliert leben.

Möchten auch Sie helfen?

Registrieren Sie sich schnell unter https://www.impactdays.co/depannehelpt/

  • Ehrenamtliche Mitarbeiter sehen direkt, wo sie helfen können.
  • Sie können auch eine Karte drucken, um Menschen aufzumuntern.

Hilfe nötig?

1. Sie können Ihre Bitte um Hilfe, egal ob groß oder klein, ganz diskret posten, auf:

Wir beantworten Ihre Fragen täglich von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr.


2. Es wird ein(e) ehrenamtliche(r) Mitarbeiter(in) gesucht, um Ihnen zu helfen.
3. Er oder sie wird Kontakt zu Ihnen aufnehmen, um das weitere Vorgehen zu besprechen

Gemeinsam für ein solidarisches De Panne!