Gemeente De Panne

3. Over de expeditie naar Irian Jaya in 1973

Expeditie 1973

“Deze expeditie in westelijk Nieuw-Guinea, was de eerste die door het Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud georganiseerd werd en onder leiding van Zijne Majesteit Koning Leopold III stond.’ Zo schreef Paul Simpelaere in 1983. ‘Het eiland, ook nu nog weinig bekend, was echter niet helemaal vreemd voor de Koning die al in de jaren 1928 en 1929, indertijd als Hertog van Brabant, een deel van Vogelkop in het uiterste westen had bereisd.
De expeditie had tot doel de bestudering van de volkeren en het milieu in deze zo uitzonderlijke streek van onze aardbol, die het verlengde vormt van het noordelijke deel van het Australische continent.

Door haar samenstelling had de expeditie een multinationaal karakter. De Indonesische, Franse en Belgische deelnemers waren M.A. Rifai, botanicus; S. Sosrodihardjo, botanicus-bosbouwkundige; S. Adisumarto en Edy Soenario, insectenkundigen; M. Dulhaer, preparateur; Rachmad Wahono, co√∂rdinator van het LIPI (Indonesisch instituut voor wetenschappelijk onderzoek); Jean Louis Raynal, botanicus; André Capart, oceanograaf; Xavier Misonne, zoogdierkundige en J.P. Gosse, viskundige. Afhankelijk van hun wetenschappelijke discipline verdeelden de deelnemers zich in ploegen, die over zeer uiteenlopende delen van het land uitwaaierden.

Koning Leopold leidde zelf de expeditie, met de nauwlettende zorg, de kalme onverschrokkenheid en het overtuigende gezag die met elkaar zeer geschikt waren om naast vertrouwen een onontbeerlijke samenhorigheid tot stand te brengen. Hij belastte mij met de coördinatie van het project, in deze streken waarvan ik er voorheen al verscheidene had bezocht.
De wetenschappelijke resultaten waren bijzonder productief en de verzamelde objecten hebben de collecties in Jakarta, Parijs en Brussel verrijkt. Het oceanografische onderzoek zou tijdens de expeditie van 1976 in de Milne Bay (oostelijk Nieuw-Guinea) even vruchtbare resultaten boeken.

Het Asmat-gebied was een van de doelen van de expeditie van 1973. André Capart en ik werden in staat gesteld het te bezoeken onder leiding van de Koning, wiens prestige onze toegang tot de streek zeer vergemakkelijkte. Dat maakte het mij mogelijk nieuwe observaties van plaatsen en mensen te verrichten en kwesties te controleren die ik tijdens mijn vorige verblijven in de regio had kunnen optekenen. De raadgevingen van de Koning, met zijn schat aan ervaring omtrent dit soort expedities, en zijn voortdurende blijken van zorgzame interesse, hebben door hun fijngevoelige attentie deze reis voor mij verguld.”

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021