Gemeente De Panne

5. Over het Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud

Z.M. Koning Leopold III had een ongeremde belangstelling voor de natuur. Vooral de fauna en flora van tropische oerwouden fascineerden de Vorst. De Koning hield van de ongerepte natuur. Hij hield ook van de volkeren die er middenin leven. Hij was een uitmuntend en onvermoeibaar fotograaf. De Vorst heeft tijdens zijn expedities tienduizenden foto’s en dia’s gemaakt, die dank zij zijn minutieuze aantekeningen een uniek archief vormen van onschatbare wetenschappelijke waarde. De Koning was gelukkig indien hij zijn ervaringen kon delen met familie en vrienden, met wetenschappers en ervaren reizigers. Hij wilde ook vooral jonge mensen de kans geven om te reizen en de natuur te bestuderen.

Begin van de jaren zeventig rijpte bij Koning Leopold III het plan een stichting in het leven te roepen om zijn idealen beter te kunnen verwezenlijken. Zo werd op 8 juni 1972 de stichtingsakte van het ‘Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud, vzw’ getekend. Na het overlijden van Koning Leopold III, werd overeenkomstig de wil van de Stichter, het voorzitterschap toevertrouwd aan H.K.H. Prinses Esmeralda van België. Zij waakt er over dat alle beslissingen worden genomen in de geest van wat haar vader zou hebben gewild.

De activiteiten van het Leopold III-Fonds zijn velerlei. In de periode 1973-1985 organiseerde het Fonds een tiental belangrijke expedities, waarvan sommige onder de persoonlijke leiding stonden van Koning Leopold III, zoals de internationale expeditie naar Irian Jaya in 1973. Erenotaris Paul Simpelaere verzorgde trouwens de coördinatie van deze expeditie.
Het Fonds geeft echter ook financiële steun aan universitaire projecten die in binnen- en buitenland tot doel hebben het natuurlijk patrimonium veilig te stellen. Honderden wetenschappelijke publicaties, door vorsers van alle Belgische universiteiten en wetenschappelijke instellingen werden aldus verwezenlijkt. Het Leopold III-Fonds heeft sinds kort ook het beheer overgenomen van de langspeelfilm ‘Vrijheren van het Woud’, gerealiseerd in 1956-58 door de Wetenschappelijke Internationale Stichting op initiatief van Koning Leopold III en van Prinses Lilian van België.

Onder het voorzitterschap van H.K.H. Prinses Esmeralda van België heeft het Fonds nog een belangrijke taak te vervullen. Na de Conferentie in Rio, juni 1992, is in brede kring het inzicht gegroeid dat onze planeet kwetsbaar is, dat het welzijn, ja zelfs het overleven van de mensheid, kan afhangen van beslissingen die beleidsmensen de komende jaren zullen nemen. Lang vóór de Conferentie van Rio droeg Koning Leopold III zijn boodschap over: eerbied voor de natuur en eerbied voor de volkeren. Het is de plicht van het Fonds deze boodschap verder uit te dragen.
Dr. J. Van Goethem Departementshoofd bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Bestuurder-Secretaris van het Leopold III-Fonds voor Natuuronderzoek en Natuurbehoud

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021