Gemeente De Panne

2. Over de collectie

In 2000 gaf erenotaris Paul Simpelaere uit De Panne een bijzonder waardevolle kunstcollectie in een langdurige bruikleen aan onze gemeente. De verzameling omvat 20 voorwerpen uit Borneo (Indonesië) en 257 objecten uit Nieuw-Guinea (Oceanië). Het betreft een voor Europa unieke verzameling op zowel wetenschappelijk, cultuurhistorisch, antropologisch, etnisch als educatief vlak.

De volkeren uit Oceanië hebben een buitengewoon erfgoed aan de mensheid nagelaten: korwars uit de Geelvinkbaai, polychrome mensfiguren uit het Maprik-gebied, ophanghaken uit het Sepik-gebied, boeg- en achterstevenversieringen uit het Massim-gebied, geestenplanken uit de Papoea-golf, schilden uit het Asmat-gebied, allemaal overtuigende overblijfselen van het technische vakmanschap van beschavingen die de mechanisatie niet kenden.

De kennismaking met Oceanische objecten en de bestudering en het tentoonstellen ervan, verlopen gedurende de 19de eeuw in de marge van de koloniale geschiedenis van de westerse mogendheden. Twee belangrijke Franse schilders, Cézanne en Gauguin, hebben in het begin van de 20ste eeuw een rol gespeeld, wanneer het gaat over de invloed van de Oceanische beeldhouwkunst op de Europese kunstgeschiedenis.

Na de Tweede Wereldoorlog zal in de ontwikkeling van de westerse kunst de interesse voor het ontstaansproces een steeds voornamere plaats innemen. Om de schoonheid van een kunstwerk ten volle te appreciëren moeten we de bestaansreden ervan kennen, de bedoeling, de mythische betekenis die het bezat voor de bewoners van Oceanië die het maakten en voor degenen die ermee leefden. Beeldhouwwerk uit Oceanië wordt nu op een gelijke manier behandeld als het artistieke erfgoed van onze westerse beschaving.

De mens van de 21ste eeuw heeft besef gekregen van de hoogstaande kwaliteiten die deze objecten in zich dragen. Het stemt tot grote voldoening en dankbaarheid dat erenotaris Paul Simpelaere en zijn familie ons in staat stellen deze doelstellingen in de praktijk te realiseren en zo verder bij te dragen tot de uitbouw van het gemeentelijke kunstpatrimonium. Wij hopen dan ook dat het Belgische en internationale publiek waardering zal opbrengen voor de mogelijkheid die het krijgt om de complexe oorsprongen van deze culturen beter te begrijpen. Het getoonde geheel, al even verbazingwekkend als origineel, geeft hiertoe beslist de nodige kansen.

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021