Gemeente De Panne

Vaccinatie: waarom worden anderen eerder gevaccineerd dan ik?

Laat je vaccineren

Veel mensen maken het nu wel eens mee. Hun partner of hun buren worden eerder dan zijzelf uitgenodigd voor de vaccinatie, hoewel die jonger zijn bijvoorbeeld. Maar ook mensen met een chronische aandoening zien andere, blijkbaar gezonde mensen eerder uitgenodigd worden. Hoe kan dat?

Overheid bepaalt de volgorde

De volgorde in de vaccinatie wordt nog steeds bepaald door de federale overheid. Zowel leeftijd als gezondheidstoestand zijn daarbij de bepalende factoren. Het vaccinatiecentrum bepaalt enkel het aantal mensen dat uitgenodigd wordt, op basis van het aantal vaccins dat zal geleverd worden. Wie wordt uitgenodigd, wordt automatisch bepaald door de software, op basis van die twee criteria, leeftijd en gezondheid. Je vaccinatiecentrum kan hier niets aan wijzigen, en dat is eigenlijk ook niet nodig.

Wanneer er vaccins over dreigen te zijn, doordat mensen niet bevestigen of niet komen opdagen, zal het vaccinatiecentrum mensen oproepen vanop de reservelijsten. De eerste reservelijst is die waarop de mensen staan die zich online hebben opgegeven. Wanneer er dan nog plaatsen over zijn, worden ook mensen met bepaalde beroepen opgeroepen, zoals mensen uit het kleuteronderwijs of bij brandweer of politie. Dat zijn mensen die in hun beroep een hogere blootstelling hebben aan het virus.

Je kent de gezondheid van de ander niet

Soms lijkt het dat gezonde mensen eerder worden uitgenodigd. Wees echter voorzichtig met de beoordeling van de gezondheid van anderen. Je hebt vaak onvoldoende informatie om die te beoordelen. Iemand kan er perfect gezond uitzien, maar toch kwetsbaar zijn. De lijst met risicopatiënten is door de overheid overigens erg ruim bepaald.

Sommige mensen weten niet dat ze op die prioritaire lijst staan. Je kunt dat echter nakijken op www.myhealthviewer.be, na aanmelding met je eID of je itsme-app.

Gebruik de online tool

Op de site www.laatjevaccineren.be kun je op basis van je leeftijd opzoeken wanneer jij ongeveer aan de beurt zult zijn voor je eerste prik. De tweede prik hangt af van het vaccin waarmee je ingeënt wordt.

Deze tool geeft de meest accurate inschatting van je vaccinatiedatum. Word je toch vroeger uitgenodigd, dan is dat goed nieuws toch?

Contact

Communicatie & Onthaal

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
info@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021