Gemeente De Panne

Agenda gemeenteraad 20 september 2021

slideshow_productpagina_gemeente.jpg

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad wordt gehouden op 20 september 2021 om 20.00u in De Boare.

Inschrijvingen om de vergadering live in De Boare te volgen zijn afgesloten

Je kan de zitting digitaal live volgen via https://web-de-panne.streamovations.be

Via die link is het ook mogelijk om de gemeenteraad achteraf te bekijken.

Openbare vergadering

 1. Aktename van ontslag van voorzitter en raadslid de heer Marc Hauspie.
 2. Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de heer Stephane Bonte als vervanger van de heer Marc Hauspie.
 3. Aktename van ontslag van raadslid Ann Vanheste.
 4. Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de heer Patrick Annys als vervanger van mevrouw Ann Vanheste.
 5. Notulen gemeenteraad van 24 en 31 augustus 2021. Gedeelte openbare zitting. Goedkeuring.
 6. Vaststelling van de rangorde van de gemeenteraadsleden.
 7. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen voor personen met een beperking langs gemeentewegen. Opheffing en hervaststelling.
 8. Gemeentelijk aanvullend verkeersreglement. Parkeerplaatsen voor personen met een beperking langs gewestwegen. Opheffing en hervaststelling.
 9. Algemeen gemeentelijk politiereglement. Hoofdstuk II De veiligheid en het gemak van doorgang op de openbare wegen. Afdeling 11 Het plaatsen, op de gevels van de gebouwen, van straatnaamborden en van verkeerstekens. Nummering van de huizen. Artikel 66. Opheffing en hervaststelling.
 10. Algemeen reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties. Opheffing en hervaststelling.
 11. Beleidssubsidies voor de sportverenigingen. Vaststelling toe te kennen bedragen 2021.
 12. Sportverenigingen. Impulssubsidies 2021. Toekenning.
 13. Bijzondere subsidies voor sporttrofeeën en hulpverlenende organisaties. Vaststellen toe te kennen bedragen 2021.
 14. Domeinconcessie voor het parkeerbeheer op de openbare weg in De Panne. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
 15. Opdracht voor het 2-maandelijkse opmaak- en drukwerk en de postbedeling van het gemeentelijk infoblad voor de dienst Communicatie van het lokaal bestuur De Panne, voor de periode van 1 jaar (edities jan.-febr. 2022 tot en met nov.-dec. 2022) met eventuele schriftelijke verlenging van 1 jaar (edities jan.-febr. 2023 tot en met nov.-dec. 2023). Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
 16. Selectieleidraad voor kandidaatstelling- fase 1. Raamovereenkomst
  Collectieve gezondheidszorgverzekering voor de Gemeente en het OCMW van De Panne voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
 17. Gunningsbestek fase 2. Raamovereenkomst Collectieve gezondheidszorgverzekering voor de Gemeente en het OCMW van De Panne voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025. Vaststellen van de voorwaarden en de wijze van gunnen.
 18. Westkustpolder. Algemene vergadering van 27 augustus 2021. Beslissing college van burgemeester en schepenen van 9 augustus 2021 inzake de goedkeuring van de agenda. Bekrachtiging.
 19. Variapunten van de raadsleden. Openbare zitting.

T1.    Overheidsopdracht voor leveringen: software: digitaal lokaal loket kinderopvang ten behoeve van gemeente De Panne. Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen.
T2.     Zetelen van een raadslid als onafhankelijke. Kennisname.

Besloten vergadering

 1. Gemeentelijke administratieve sancties. Aanstelling sanctionerend ambtenaar.

Contact

Algemene Sociale Dienst

Gemeenteraad

adres

Lokaal Bestuur
Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeente@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje