Gemeente De Panne

Zwaluwen - premie

Zwaluw

De huiszwaluw en de boerenzwaluw staan de laatste jaren sterk onder druk door onder andere de klimaatverandering. Denk maar aan de lange periodes van droogte van de afgelopen jaren. Voor hun voortbestaan zijn ze mede afhankelijk van de mens, gezien ze hun nesten maken tegen gebouwen en andere constructies.

Op voorstel van Natuurwerkgroep De Kerkuil zal het onderhoud van zwaluwnesten gesubsidieerd worden. Op deze manier willen we mensen aanmoedigen om de populatie zwaluwen in stand te houden en te laten uitbreiden.

Premie

Een zwaluwnest vraagt extra onderhoudswerk van de vloer en de gevel. Wie een zwaluwnest heeft, kan voortaan een premie krijgen van het lokaal bestuur om dit ongemak te verzachten en bijgevolg het nest te behouden.

De premie varieert tussen € 10 en € 50, afhankelijk van het aantal nesten. Wie een aanvraag wilt indienen vult het aanvraagformulier in die als bijlage werd toegevoegd van deze pagina en stuurt dit formulier op naar de dienst Milieu. De voorwaarden om aanspraak te maken op de premie werden opgesomd in het reglement.

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 19/ 058-42 97 19
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen is de dienst Milieu enkel te bereiken mits een afspraak.
U kunt een afspraak maken via milieu@depanne.be

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.

Gerelateerde pagina's