Gemeente De Panne

Vogelgriep en ophokplicht november 2020

Naar aanleiding van de gunstige evolutie van de volgegriep heeft de minister van Landbouw David Clarinval, op advies van het FAVV, beslist om de algemene ophokplicht vanaf 6 april 2021 op te heffen voor pluimvee en vogels bij particuliere houders.

Op 13 november werd in België vogelgriep vastgesteld, daarom golden er vanaf 15 november extra maatregelen die verplicht waren voor alle houders van pluimvee en vogels in België. Dit gold voor pluimveebedrijven, pluimveehandelaars, marktkramers,… Ook voor alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.

Deze gunstige evolutie betekent niet dat het vogelgriepvirus al volledig verdwenen is uit de wilde vogels. Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de probleemzone voor vogelgriep in Europa. Doordat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico op besmetting van gehouden en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.

Omwille van het risico dat het virus nog wel aanwezig is bij wilde vogels gelden nog volgende maatregelen:

  • het blijft voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders,
    voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat
    wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;
  • de andere voorzorgsmaatregelen worden, het ophokken van
    pluimvee op pluimveebedrijven inbegrepen, voorlopig nog niet versoepeld.

Een uitgebreide uitleg van de maatregelen voor particulieren en professionelen vind je via deze link terug: http://www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep/  

Meer info

Wat als je zelf een dode vogel vindt?

Wanneer je een dode vogel vindt kan je contact opnemen met de influenza-lijn (0800/99777) om de vondst te melden.

Om als verdenking van sterfte door vogelgriep beschouwd te worden moet aan deze voorwaarden voldaan worden:

Raak de dode vogel zelf niet aan!


Wat met het consumeren van gevogelte of eieren?

Er is geen enkel gevaar op orale besmetting (consumptie van besmette eieren of vlees), aangezien het vogelgriepvirus niet resistent is tegen het neutraliserend effect van het menselijk maag-darmkanaal. Uit voorzorg wordt wel aangeraden om eieren voldoende te verhitten en vlees goed te bakken tot het helemaal gaar is.

Meer info kan je vinden op de website van FAVV: http://www.afsca.be/professionelen/ of http://www.afsca.be/consumenten/ 

Stand van zaken op 25/01/2021

Sinds 13 november 2020 zijn er 22 gevallen van hoogpathogene aviaire influenza ontdekt bij wilde vogels op verschillende plaatsen.

Besmette vogels per locatie

gemeente soorten datum van 1ste vaststelling datum recentste vaststelling
Amay Canadagans 14.01.2021 14.01.2021
Bredene Kolgans 13.11.2020 13.11.2020
Brugge kleine rietgans 23.12.2020 23.12.2020
Damme Nijlgans 03.12.2020 03.12.2020
De Haan Wulp 18.11.2020 18.11.2020
De Panne Kleine rietgans 10.12.2020 10.12.2020
Destelbergen Houtduif 01.12.2020 01.12.2020
Gent Canadagans, fuut, zilvermeeuw 01.12.2020 18.01.2021
Knokke-Heist kleine rietgans, grauwe gans 10.12.2020 23.12.2020
Middelkerke Wulp, zilvermeeuw 13.11.2020 18.11.2020
Oostende Knobbelzwaan, Turkse tortel, kleine rietgans 13.11.2020 25.11.2020
Oudenburg Ekster 18.11.2020 18.11.2020
Zedelgem kleine rietgans 06.01.2021 06.01.2021

Contact

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Veiligheid & Preventie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 35
e-mail
preventie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Wegens de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening. Voor dringende zaken kunt u ons tijdens de kantooruren telefonisch of via mail bereiken. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne verwijzen wij jullie graag door naar volgende link www.depanne.be/coronavirus.

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021