Gemeente De Panne

Vredesinitiatieven

20180915_090416.jpg

De Vredesgedachte: niet van vandaag op morgen

Vóór de herdenkingsperiode 2014-2018 waren er al heel wat instanties in onze regio die werkten rond de Vredesgedachte: Moeders voor Vrede (1992), Peace Village Mesen (2005), Wakker voor Vrede (2013), het Vredesfonds van Ieper (1998), de Vredesdienst van Ieper, het (provinciale) Netwerk Oorlog en Vrede (2002) en de IJzertoren. In 2019 werden de krachten van al deze instanties gebundeld door de oprichting van het Platform Westhoek-Vredeshoek. Op 3 juni 2019 werd de opstart van het platform ook door de gemeenteraad van De Panne goedgekeurd.

                 
Platform Westhoek-Vredeshoek

Het platform is een feitelijke vereniging, met als partner het provinciebestuur van West-Vlaanderen, die een onafhankelijke werking nastreeft en een kritische vredesstem wil laten horen in actuele debatten over ‘oorlog en vrede’. Daarenboven ondersteunt het platform de 18 Westhoekgemeenten in de uitbouw van een actief en inspirerend vredesbeleid.
Tijdens de Vlaamse Vredesweek (een initiatief van Pax Christi Vlaanderen) die in 2019 liep van 21 september tot en met 2 oktober werden in heel Vlaanderen kraanvogels gevouwen. (cfr. Kraanvogels staan symbool voor een vredevolle wereld) De meeste ‘platform’-gemeenten sloten zich aan bij deze actie. Ook in De Panne werden kraanvogels gevouwen. Het resultaat was dat niet minder dan 33.000 kraanvogels werden overhandigd aan de regering met de oproep ‘Mag het wat m€€r zijn’, een oproep om meer te investeren in vrede.
Ook in 2020 staat een mooie actie gepland met een prominente rol voor onze gemeente: de verspreiding op zaterdag 19 december van het Vredeslicht vanuit Ieper naar alle Westhoekgemeenten, langs vier verschillende routes. Hopelijk zal dit initiatief kunnen doorgaan en werpt de coronacrisis geen roet in het eten.

Meer info: https://www.westhoekvredeshoek.be/

                              
Ondertekening van de Cities Appeal van ICAN

Op initiatief van het platform Westhoek-Vredeshoek werden alle deelnemende gemeenten gevraagd om het Cities Appeal van ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) te ondertekenen. Op 8 juni 2020 werd deze aanvraag door onze gemeenteraad goedgekeurd.
Daarmee heeft onze gemeente de tekst van de Cities Appeal onderschreven, die luidt als volgt: ‘Onze gemeente heeft grote zorgen over de ernstige bedreiging die kernwapens vormen voor mensen wereldwijd. We geloven dat onze inwoners het recht hebben om te leven in een wereld zonder deze dreiging. Ieder gebruik van kernwapens, opzettelijk of per ongeluk, zou catastrofale, wijdverbreide en langdurige gevolgen hebben voor zowel mensen als het milieu. Daarom verwelkomen we het VN-Kernwapenverbod dat in 2017 door de Verenigde Naties is aangenomen en roepen we onze regering op dit Verdrag zo snel mogelijk te ondertekenen en te ratificeren’.

             
Mayors for Peace

In de maand augustus van dit jaar keurde de gemeenteraad ook de aanvraag van de dienst Vrede van de stad Ieper goed om lid te worden van de organisatie ‘Mayors for Peace’. Dit jaar was het 75 jaar geleden dat de steden Hiroshima en Nagasaki getroffen werden door een atoomaanval waarbij meer dan 200.000 mensen de dood vonden. Het netwerk Mayors for Peace werd in 1982 opgericht door de burgemeesters van de twee getroffen steden en is sedertdien sterk gegroeid. In België fungeert de stad Ieper al een tijdje als de ‘lead city’.
Op vandaag telt de organisatie bijna 8.000 leden in 163 landen. In België waren er tot voor kort 375 steden en gemeenten aangesloten. Na de oproep zijn er heel wat bijgekomen, zo ook onze gemeente. Voortaan zal jaarlijks van 6 tot 9 augustus de ‘Mayors for Peace’-vlag wapperen aan het gemeentehuis, ter herdenking van de atoomaanvallen in Hiroshima en Nagasaki.

Meer info: http://www.mayorsforpeace.org/

                                

Internationale dag van de Vrede

Tot slot werd in de maand september ook de goedkeuring gegeven aan de oproep van de Belgische Coalitie tegen Kernwapens om vanaf dit jaar deel te nemen aan de Internationale Dag van de Vrede, die door de Verenigde Naties werd vastgelegd op 21 september. Ook op die dag zal voortaan jaarlijks de vredesvlag wapperen aan het gemeentehuis.

                            

               

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021