Gemeente De Panne

Welke diensten/ instanties moeten verwittigd worden?

Auto-inschrijving

Indien je als langstlevende de wagen wenst te behouden, moet je de FOD Mobiliteit en Vervoer, Directie wegverkeer, DIV, City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel verwittigen. Het inschrijvingsbewijs moet immers aangepast worden. Als je de auto niet wenst te behouden, moet de nummerplaat teruggestuurd worden met verzoek tot schrapping, uiterlijk 2 maanden na de stopzetting van het gebruik. Als een andere erfgenaam dan de langstlevende de wagen wil behouden, dan moet die een nieuwe nummerplaat aanvragen.

Bankinstelling(en)

Een van de belangrijkste instanties die je moet contacteren is de bank. (zie verder 'bankrekening, spaarboekje en bankkluis')

Belastingen

Enkel wanneer de overlevende echtgeno(o)t(e) nog kinderen ten laste heeft, mag de overledene nog éénmaal aangegeven worden als persoon ten laste voor de belastingen.

Info:

Belastingen
P. Benoitlaan 4
8630 Veurne
025-74 41 40. 

Gemeentehuis

De overlevende echtgeno(o)t(e) moet de eigen identiteitskaart laten wijzigen. Dit gebeurt bij de dienst Bevolking van de woonplaats. Voor elektronische identiteitskaarten is geen wijziging meer nodig.

Zie bankrekening en spaarboekje.

Nutsvoorzieningen

Al deze maatschappijen moet je zelf op de hoogte brengen van het overlijden. Er kan dan immers een naamwijziging geregistreerd worden. Wend je tot de volgende diensten:

  • Water: IWVA, Doornpannestraat 1, 8670 Koksijde - 058-53 38 33
  • Je gas en elektriciteitsmaatschappij 
  • Je telefoonmaatschappij

 

Pensioeninstellingen

Postkantoor

Als je als nabestaande de post van de overledene thuis wil ontvangen, moet je dit doorgeven aan het postkantoor samen met een erfrechtverklaring. Een eventuele postchequerekening wordt door overlijden geblokkeerd. Dit is ook zo als het een gemeenschappelijke rekening is.

Tegemoetkoming aan personen met een handicap

Als de overledene een tegemoetkoming hulp aan bejaarden, een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming, genoot moet de FOD Sociale Zekerheid, dienst Tegemoetkomingen aan personen met een handicap, Administratief Centrum, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel ook verwittigd worden. Ook hiervoor kan je terecht bij de dienst Sociale Zaken.

Als de overledene een nog een ander vervangingsinkomen genoot, moeten ook deze diensten verwittigd worden:

  • Werkloosheidsuitkering: HVW of vakbond
  • Bestaansminimum: OCMW
  • Fonds voor Beroepsziekten, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel, 022-26 62 11
  • Fonds voor Arbeidsongevallen Troonstraat 100,1050 Brussel, 025-06 84 11

Uitvaartverzekering

Indien een uitvaartverzekering bestaat, breng dan de verzekeringsmakelaar op de hoogte van het overlijden. Het kan ook dat er een uitvaartverzekering werd afgesloten via de begrafenisondernemer.

Vakbond

Vergeet niet indien de overledene gesyndiceerd was, de vakbond in te lichten.

Verzekeringsmaatschappij

In de meeste polissen is een regeling bij overlijden van de verzekeringsnemer voorzien. Breng de verzekeringsagent op de hoogte van het overlijden.

Werkgever

Indien de overledene nog werkte als loontrekkende moet de werkgever zo snel mogelijk ingelicht worden van het overlijden. Hij zal je vermoedelijk een uittreksel uit de overlijdenakte vragen.

Zelfstandigen

Als de overledene nog een zelfstandige handelsactiviteit uitoefende, moet je het handelsregister verwittigen, de sociale verzekeringskas, de BTW-diensten voor het BTW-nummer en de Dienst der Directe Belastingen.
De boekhouder van je partner kan je hierbij wellicht adviseren.

Ziekenfonds

Eén uittreksel van overlijden is bestemd voor uw ziekenfonds. Dit zal de verzekerbaarheidstoestand van de recht- hebbende aanpassen aan de gewijzigde situatie. Ook wordt vaak een erfrechtverklaring gevraagd.
Ziekte– en invaliditeitsuitkeringen worden uitbetaald tot op de dag van het overlijden. Neem contact op met je ziekenfonds of vraag of zij een voor voldaan verklaarde factuur van de begrafenisondernemer nodig hebben.

Noteer dat je via de begrafenisondernemer steeds een aantal overlijdensakten van de plaats van overlijden meekrijgt. Heb je nog uittreksels uit de overlijdensakte nodig dan kan je steeds terecht bij de Burgerlijke Stand.

Contact

Sociale Zaken & Senioren

adres

Koningsplein 1
8660 De Panne

tel.
058-42 97 65
e-mail
socialezaken@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Infobalie: 
Van maandag tot en met vrijdag van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 17.00u.

dienst Sociale Zaken & Senioren:
Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen: 

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021

Gerelateerde pagina's