Gemeente De Panne

It's an immense night out there, wheeling and windy NL

IMG_20200618_090019_resized_20200618_100641578.jpg

Titel               It’s an immense night out there, wheeling and windy
Ontwerp         Eddy Walrave (°1952, Veurne)
Materiaal        Belgische hardsteen
Plaatsing        1991
Locatie           Zeelaan, hoek met Kasteelstraat
Informatief     Schenking van Touring Club

Eddy Walrave is een begrip geworden in Vlaanderen en ver daarbuiten. Dat is in ruime mate te danken aan de unieke manier waarop hij de steen, hoofdzakelijk zoniet uitsluitend Belgische hardsteen of blauwsteen, in de volksmond arduin genoemd, bewerkt en modelleert. Hij doet dit als het ware om er aanwezigheden mee te creëren of ritmes die frapperen door hun vreemde vormentaal en de betekenis van hun houding en hun versteende gebaren.

De sculpturen van Eddy Walrave zijn allen gekapt en gesneden, onder meer met hamer en beitel. Hun huid is een open blessure van licht en donker die door een verticale herhaling van horizontale snoeren wordt doorkruist en beklemtoond. De materie duidt aan dat gevoelens zijn blootgelegd, dat een houding of de aanzet van een beweging meer is dan alleen maar een vormelijk gegeven.

De kracht en de uitstraling van Walraves sculpturen ligt onder meer in de sobere en toch veelzeggende lichtgrijze monochromie van zijn androgyne wezens die karakteristieke houdingen aannemen die iedereen meent te begrijpen en interpreteert al naar gelang van zijn eigen ervaringen. Dat kan zowel een eenzaam mijmeren, een verdrongen betrachten, inkeer en overgave of rebellie betekenen, maar ook stil aanwezig zijn zoals een raadselachtige getuige. Het stelt een tijdloos bestaan voor dat weifelt tussen zich onthullen en omfloerst suggereren, tussen pure vorm en versteende gedachte, tussen herkenbaarheid en mysterie.

(Tekst: Hugo Brutin)