Gemeente De Panne

Afvaleilanden aan zee - Afval gescheiden aanbieden op het strand

Op het strand van De Panne kun je tijdens een strandbezoek je PMD en restafval kwijt in afzonderlijke vuilnisbakken, de afvaleilanden. 

Optimaal geïntegreerd in een strandomgeving

De afvaleilanden zijn van ver te zien door een grote vlaggenmast. Per afvaleiland zijn er twee semi-ingegraven containers met elk een inhoud van 300 liter voor de gescheiden inzameling van PMD en restafval. De PMD-vuilnisbakken, met hun blauwe deksels, refereren naar de blauwe PMD-zakken en de verkleinde opening voorkomt dat er ook ander materiaal in terecht komt. Een zelfde kleine inwerpopening vind je terug bij de grijze restafvalcontainer, want het is niet de bedoeling dat daar bijvoorbeeld huishoudelijk afval in gedeponeerd wordt. Pictogrammen en afbeeldingen zorgen voor een duidelijke communicatie van wat wel en niet in deze containers thuishoort.

Glas mag niet achtergelaten worden in de afvaleilanden. Strandbezoekers kunnen glas deponeren in de glascontainer ter hoogte van het Canadezenplein, P. Bortierplein en Consciencelaan.

Net dat stapje verder

Het ledigen van deze afvaleilanden is geen evidentie, maar als gemeente kiezen we er bewust voor om net dat stapje verder te gaan in het sorteren en recycleren. Heel veel mensen sorteren thuis, maar waarom niet tijdens een bezoekje aan het strand? Als gemeente opteren we ervoor om van De Panne een propere, milieuvriendelijke gemeente maken.

Contact

Milieu

Milieu - Proper

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 19 / 058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.