Gemeente De Panne

Vernieuwd zeilwagencentrum

01 bovenaanzicht 2.jpg 03 150826 inkom buitenzicht poging jos.jpg 04 150826 lazeg.jpg 07 150826 cafetaria def raam open2.jpg vlaamse-overheid.png Sfeerbeeld toekomstig zeilwagencentrum subsidielogo_2-lijnen.jpg

De bestaande infrastructuur van de zeilwagenclub is verouderd en speelt niet langer in op de wensen en eisen van een hedendaags zeilwagencentrum. De bestaande gebouwen uitbreiden en verbouwen was geen interessante optie, daarom koos het bestuur om de bestaande gebouwen af te breken en een nieuw gebouw op te trekken.

Het nieuwe clubhuis komt op dezelfde plaats te staan als het huidige gebouw. De uitbreiding, voornamelijk voorzien voor een grotere bergcapaciteit , situeert zich vooral ondergronds. In de kelderverdieping komt een techniekruimte, een berging en afzonderlijke kleedkamers met douches en toiletten voor mannen en vrouwen. Op het gelijkvloers komt een ruime cafetaria, een bureau en onthaal voor de zeilwagenclub, een werkplaats, een opslagruimte en het sanitair (met mindervalidentoilet en babyverzorgingstafel). 

Het bestuur koos voor kwalitatieve, duurzame materialen. Het grijs zichtbeton met houten accenten en houten buitenschrijnwerk zorgt voor een rustgevend gevoel. Door natuurlijke materialen te gebruiken wordt een harmonieus geheel gecreëerd, de sobere vormgeving zorgt ervoor dat het gebouw niet dominant aanwezig is in zijn omgeving.

Visueel zal er weinig wijzigen ten opzichte van de huidige situatie. Het gebouw wordt iets groter. Er werd niet gewerkt in de hoogte, maar gekozen voor een extra kelderverdieping om de noden van de club op te vangen.

Stand van zaken

Op 11 januari 2016 koos het AGB (Autonoom Gemeentebedrijf) ervoor om Janis Fillieux uit Veurne aan te stellen als ontwerper voor het nieuwe zeilwagencentrum. Het ontwerp werd goedgekeurd op 28 september in de Raad van Bestuur.

De bouwvergunning werd aangevraagd en goedgekeurd eind 2017.

De raming voor de bouw van het zeilwagencentrum bedraagt 999.365,00 euro (excl. btw). Bij het aanbesteden van aannemer Himpe nv bleek deze raming ontoereikend (inschrijvingsbedrag: 1.274.819,10 euro, btw exclusief). Er dienden ook containers voorzien te worden om de dagelijkse werking niet in gedrang te brengen.

Het bestuur vroeg subsidies aan bij Toerisme Vlaanderen en Westkans  en verkreeg een gezamenlijke impulssubsidie met een maximum van 250.000 euro. De subsidie werd toegekend in kader van het toeristisch impulsprogramma Vlaamse Kust.

Het bevel van aanvang wordt gegeven op datum van 7 mei. We starten met de opbouw van de containers voor de tijdelijke huisvestiging van de zeilwagenclub.

Na verhuis van de club kon de afbraak starten van het bestaande gebouw in de loop van de maand juni. Gedurende de zomermaanden (juli/augustus) mag niet gewerkt worden in de toeristische zone.

Op 3 september 2018 werd er gestart met de fundering van de kelder. Het is van groot belang dit in september te kunnen uitvoeren, omdat de grondwaterstand dan het laagste is.

De werken zullen duren tot de zomer 2019. Na de zomer werd het nieuwe zeilwagencentrum opnieuw geopend.

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021