Gemeente De Panne

Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 is de milieuvergunning vervangen door de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een verzameling van verschillende vergunningen (voor stedebouwkundige handelingen, verkavelen van gronden, exploitatie van ingedeelde inrichtingen en activiteiten, kleinhandelsactiviteiten en wijzigingen van kleine landschapselementen of wijzigingen van vegetatie) De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.

Meer info en formulieren voor de aanvraag ervan vind je terug op het omgevingsloket:

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be

http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbou

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 19/ 058-42 97 19
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen is de dienst Milieu enkel te bereiken mits een afspraak.
U kunt een afspraak maken via milieu@depanne.be

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.