Gemeente De Panne

Schooltoeslag - Groeipakket

Affiche schooltoeslag '21-'22

Studietoeslag 2021 – 2022

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag.

De huidige schooltoelagen (toelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs) worden vanaf

schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat

Groeipakket.

De afdeling Studietoelagen staat vanaf dan enkel nog in voor de studietoelagen voor studenten

in het hoger onderwijs.

Wat wil dit zeggen?

Ben je een leerling in het kleuter, lager of secundair onderwijs?

  • Je moet vanaf schooljaar 2020-2021 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen.
  • De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via je uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds).                                   
  • Al je vragen over de schooltoeslag kan je stellen via info@groeipakket.be.                 
  • Ook op www.groeipakket.be vind je heel wat informatie.                                                    

Contact

Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet

adres

Dorpsstraat 24
8660 Adinkerke

tel.
058-41 27 10 GSM: 0499-64 10 57
fax
058-41 27 10
e-mail
gemeenteschool@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Bart De Waele