Gemeente De Panne

Huiswerkbeleid

Visie op huiswerk

Lessen en huistaken liggen in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de ouders en de school. Voor de ouders is het een dankbaar hulpmiddel om de schoolse prestaties van hun kind te kunnen opvolgen.

Voor de kinderen is het belangrijk dat de ouders betrokkenheid en interesse tonen voor het schoolleven van hun kind. Dit is van essentieel belang voor de motivatie van het kind, wat op zich heel belangrijk is om tot leervorderingen te komen.

Omwille van de verschillende doelstellingen die we met het huiswerk willen bereiken, beperken we ons niet alleen tot het opgeven van een taal- of rekenoefening of het leren van een les.
Huiswerk is een middel om bepaalde leerstof extra te oefenen, te automatiseren en bepaalde leerstof vast te zetten. Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werk bevorderen komen aan bod.

Zich een leer- en werkhouding aanmeten is daarbij essentieel. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken.

Op die manier groeit er een plichtsbewustzijn bij onze leerlingen. Deze levenshouding is niet alleen van belang bij het leren of studeren, ze is van fundamenteel belang om het ergens te brengen, op welk vlak ook.
Wij weten dat alle kinderen verschillend zijn en dat sommigen hierdoor meer behoefte hebben aan bepaalde taken dan anderen. Met hun verschillen willen we rekening houden. Dat wil zeggen dat sommige kinderen in bepaalde situaties meer, minder of andere opdrachten krijgen.  We streven naar huiswerk dat van elk kind een gelijkwaardige inspanning vraagt. Dat wil niet zeggen dat alle taken gedifferentieerd worden, maar vaak zal een bepaald kind meer gebaat zijn bij een ‘huiswerk op maat’. Indien huiswerk systematisch te gemakkelijk of te moeilijk voor jouw kind is, neem je best contact op met de (zorg-)leerkracht.

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt, maar de kwaliteit die voorop gesteld wordt. Huiswerk moet met andere woorden zinvol zijn.

Contact

Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet

adres

Dorpsstraat 24
8660 Adinkerke

tel.
058-41 27 10 GSM: 0499-64 10 57
fax
058-41 27 10
e-mail
gemeenteschool@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Bart De Waele