Gemeente De Panne

Tussenkomst in kortverblijf

Zorgbehoevende ouderen kunnen voor een bepaalde peroiode en buiten het thuismilieu tijdelijke opvang en verzorging (hygiënische en verpleegkundige verzorging, animatie- en ontspanningsactiviteiten, revalidatie, etc) aangeboden krijgen in een centrum voor kortverblijf.

Een centrum voor kortverbijf is steeds verbonden aan een woonzorgcentrum en kan de zorg even van de familie overnemen zodat zij op adem kunnen komen.

Kortverblijf staat open voor iedereen die ouder is dan 65 jaar, ongeacht de zorg-graad.

De oudere kan voor maximum 60 opeenvolgende dagen en maximum 90 dagen (van 1 januari tot 31 december) opgenomen worden in kortverblijf.

 De meeste mutualiteiten voorzien een tussenkomst in kortverblijf. Ook het OCMW van De Panne voorziet hierin een financiële steun.

Om aanspraak te kunnen maken moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • je bent gedomicilieerd in De Panne
  • je bent minstens 65 jaar
  •  jouw inkomen is lager of gelijk aan het WIGW-tarief
  • de tussenkomst bedraagt € 10,00 per dag, na stopzetting van de betaling door de mutualiteit
  • voor maximum 28 dagen
  • de aanvrager verkeerd voor en na de aanvraag in de normale thuissituatie.
  • het kortverblijf mag niet gevolgd worden door een opname in een Woon- en Zorgcentrum (minstens 1 maand tussen kortverblijf en opname)
  • het kortverblijf gaat door in een erkend centrum

 De aanvraag dient gericht te worden aan het OCMW van De Panne bij de dienst Thuiszorg. Dit ten laatste op de laatste dag van de derde maand volgend op het verblijf.

 

Contact

Algemene Sociale Dienst

Thuiszorg

adres

Lindenlaan 3
8660 De Panne

 

 

tel.
058-42 97 80
fax
058-41 22 82
e-mail
secretariaat@ocmwdepanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.