Gemeente De Panne

Sneeuw-en ijzelbestrijding: gemeentelijk strooiplan

 

Tijdens de barre wintermaanden zorgen sneeuw en ijzel vaak voor gladde wegen. Het lokaal bestuur stelt alles in het werk om de gemeentelijke wegen en fietspaden toegankelijk en veilig te maken gedurende de winterperiode.
De afdeling Technische Zaken is verantwoordelijk voor de sneeuw - en ijzelbestrijding op heel wat gemeentelijke wegen en fietspaden. Hiervoor beschikt de dienst over een strooivoertuig, een vrachtwagen met sneeuwschuif en in uiterste nood kunnen onze 2 tractoren worden ingezet. Om sneeuw en ijzel snel aan te pakken, zijn gedurende de nachtelijke winterperiode interne arbeiders van wacht.

Omdat het praktisch onhaalbaar is alle gemeentelijke wegen sneeuw- en ijsvrij te maken, wordt gebruik gemaakt van een gemeentelijk strooiplan. De belangrijkste gemeentelijke openbare wegen, rekening houdend met de ernst van de sneeuwval en de voorhanden zijnde middelen, worden zo eerst aangepakt.
In het plan zijn drie vaste strooiroutes uitgestipt met elk een verschillende prioriteit. Welke straten vallen onder welke strooiroute, wordt bepaald door drie factoren: de verkeersintensiteit, de hellingsgraad en de mate waarin straten frequent worden gebruikt door de schoolgaande jeugd.

De straten die deel uitmaken van de primaire strooiroute (code ‘rood’), worden ’s nachts het eerst vrijgemaakt en gestrooid. Daarna worden in het tweede deel van de nacht of ’s ochtends de straten van de secundaire route (code ‘geel’) gestrooid. Afhankelijk van de weersomstandigheden, worden overdag de straten van de tertiaire route (code ‘groen’) gestrooid.

Ook de meest gebruikte fietspaden worden door de technische dienst sneeuw - en ijsvrij gemaakt. Dit gebeurt systematisch, in functie van de sneeuwval en de beschikbare middelen.

Belangrijk om weten is dat strooien pas effectief is als er voldoende verkeer is, zodat het zout met het sneeuw wordt gemengd. In straten waar weinig verkeer doorrijdt, heeft strooien dus minder effect!

Het lokaal bestuur is echter niet verantwoordelijk voor alle openbare wegen binnen haar grondgebied. Het Vlaamse Gewest is verantwoordelijk voor het sneeuw- en ijsvrij maken van de gewestwegen (code ‘blauw’) in De Panne en Adinkerke: Nieuwpoortlaan, Duinkerkelaan, Koninklijke Baan, Veurnestraat, Koksijdeweg, Kerkstraat, Duinkerkekeiweg, Dijk, Duinhoekstraat, De Pannelaan, Stationsstraat, Cappoenstraat en Veurnekeiweg. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor de praktische uitvoering

Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 051-55 00 40 wegen.westvlaanderen@vlaanderen.be

Ook jij kan helpen!

Het lokaal bestuur vraagt ook aan de inwoners van De Panne zelf om hun steentje bij te dragen. Het gemeentelijkpolitiereglement bepaalt dat elke inwoner verplicht is de sneeuw voor de eigen deur te ruimen, en het nodige te doen om gladheid te vermijden. Concreet moet elke bewoner steeds een doorgang voor voetgangers vrijwaren op het voetpad. In een gebouw met meerdere bewoners, zijn alle bewoners hiervoor verantwoordelijk. In geval van onbebouwde gronden en onbewoonde gebouwen, is de eigenaar verantwoordelijk.

Zorg er dus als inwoner voor dat het voetpad voor uw deur steeds sneeuw  en ijsvrij is. De sneeuw mag je vegen naar de rand van het voetpad. Hou bij het vegen zeker de rioolmonden en straatgoten vrij, zodat het sneeuwwater afgevoerd kan worden! Sneeuw op de rijweg of het fietspad vegen, is evenmin toegelaten. 

Het volledig gemeentelijk strooiplan kan u hieronder in bijlage terugvinden.

Wat met de straten die niet worden gestrooid?

De overige straten mogen vanaf 2 november 10 kg zout per inwoner ophalen bij het Recyclagepark. Op het recyclagepark zal een big bag staan met zout. De inwoner dient wel zelf een emmer of ander middel mee te brengen om te laten vullen door een werknemer van het recyclagepark.

Ouderen kunnen beroep doen op de klusjesdienst van het OCMW voor hulp bij het sneeuwruimen. Hiervoor dient men lid te zijn van het de klusjesdienst (via het OCMW). Alle 55+ers of mensen met een invaliditeit van minimum 66% komen hiervoor in aanmerking.

Meer info? Katrien Logghe 058/42.97.80 – De Boare

Meer info

 Hieronder kan u een uitgeschreven lijst terugvinden van alle straten volgens hun code.

Code Rood De Panne

Westhoeklaan

Loskaai

Koningsplein

Lindenlaan

Poststraat

Eerste stuk Dynastielaan

Visserslaan

Zeelaan

Eerste stuk Bortierlaan

Sloepenlaan

Prins Albertlaan

Stuk Marktlaan (Meeuwenlaan tot Prins Albertlaan)

Ollevierlaan

Karel Tegethoff

Brouwersstraat

A.Decoussemaeker

Astridlaan

Stuk Frans Beerlantlaan (Astridlaan tot Prins Albertlaan)

Vanelverdinghestraat

Code Rood Adinkerke

Moeresteenweg

Nieuwstraat

Tuinwijkstraat

Dorpsstraat

Noordhoekstraat

Stationsplein

Zwartenhoekstraat

Code Geel De Panne

Koninginnelaan

Julien Demolderlaan

Overige van de Marktlaan

Kasteelstraat

Donnylaan

Gebroeders Roosemontlaan

Doktersweg

Schoolweg

Stuk Bortierplein tot de Zeedijk

Wielewaal

Sint- Elisabethlaan

Dynastielaan: overige deel

Blauwe Distelweg

Sportlaan

Eerste deel Noorddreef

Wilgenpad

Code Geel Adinkerke

Veldstraat

Dwarsstraat

Kasteelwijk

De Mikke

Zwartenhoekstraat

Eerste deel Smekaertstraat

Dorpsstraat

Code Groen De Panne

Canadezenplein

Zeedijk

Leopold II Laan

Bortierlaan

Meeuwenlaan

Jeanne D’ Arcplein

Barkenlaan

Albert Dumontlaan

Leopold I Esplanade

Duinenstraat

Ollevierlaan

Willy Vandermeerenlaan

Ambachtstraat

Eksterpad

Kievitweg

Fazantenlaan

Bosduiflaan

Lucien Maskenslaan

Egelantierlaan

Groene Biezenlaan

Code Groen Adinkerke

Kerkweg

Alberic Florizoonlaan

Garzebekeveldstraat

Woestijnstraat

Ackethof

Stukje Doornstraat

Contact

Technische Zaken

adres

Depot Adinkerke
Zwartenhoekstraat 1
8660 Adinkerke

tel.
058-42 97 77
e-mail
logistiek@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 08.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.30u.

In het weekend kan je voor dringende technische interventies op het openbaar domein of in gemeentelijke gebouwen contact opnemen met het noodnummer van de Afdeling Technische Zaken: 0499-93 30 55.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021