Gemeente De Panne

Openbare werken

Openbare werken

Het is niet prettig, maar het moet nu eenmaal gebeuren: het wegdek of voetpad vernieuwen of openbreken om nieuwe kabels te leggen, leidingen te plaatsen of aansluitingen te maken. Maar het helpt natuurlijk wel om goede informatie te krijgen over dit soort werken in je buurt.

Hieronder vind je als bewoner, handelaar en bezoeker van De Panne nuttige informatie over openbare werken op het grondgebied van onze gemeente.
De klemtoon ligt op grote wegenwerken: die hebben onmiddellijk gevolgen voor de bereikbaarheid en mobiliteit. Daarnaast besteden we aandacht aan de verdere opwaardering van het openbaar domein en de gemeentelijke infrastructuur.

Voor werken die uitgevoerd worden in opdracht van distriebutienetbeheerder Eandis, kun je ook altijd een kijkje nemen op www.eandis.be/werkenvaneandis. Eerder introduceerde Eandis ook al de soortgelijke website www.eandis.be/stroomonderbrekingen waarop iedereen kan opzoeken of er stroomonderbrekingen zijn.