Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Test met nieuwe ondergrondse afvalcontainers

Het lokaal bestuur schrijft verder aan haar De Panne Proper! – verhaal. Nog tot eind augustus 2021 worden ondergrondse betaalcontainers met weegsysteem van verschillende leveranciers getest.

Een belangrijke volgende stap in het De Panne Proper! – verhaal is de introductie van 60 ondergrondse afvalcontainers in De Panne en Adinkerke.

Meer bepaald:

  • ondergrondse afvalstraatjes waar je restafval, PMD, glas, en papier & karton in kwijt kan
  • ondergrondse glasbollen
  • ondergrondse restafvalcontainers met weegsysteem

De voordelen van dergelijke ondergrondse containers zijn groot. Bovendien is het ook erg gemakkelijk, je kan er 24u/24u met je afval terecht. Voor PMD, glas, papier & karton is dit gratis. Voor restafval betaal je volgens het gewicht dat je deponeert. Dit zal heel eenvoudig kunnen met een badge voor inwoners & tweedeverblijvers en een prepaidkaart voor verblijfstoeristen.

Het is de bedoeling de eerste restafvalcontainers in het voorjaar van 2022 in het straatbeeld te introduceren. Uitgebreid testen is momenteel dus aan de orde. Een 50-tal personen heeft zich daarvoor geëngageerd.

De containers staan op de parking Keesjesdreef en het Bortierplein. De container op de parking Keesjesdreef blijft ook toegankelijk zoals voordien voor het grote publiek (je betaalt € 1 en kan zo je afval in een niet-reglementaire zak deponeren).

Wim Janssens, schepen van Afvalbeleid:
In 2022 pakken we uit met een vernieuwd afvalbeleid dat flexibeler moet zijn voor alle gebruikers. Daarvoor zullen we heel wat ondergrondse afvalcontainers installeren die nu volop getest worden. Deze containers wegen het restafval en rekenen exact uit hoeveel je moet betalen. Waardoor je goedkoper je afval zal kunnen deponeren op gelijk welk moment in vergelijking met de klassieke ophaalrondes. Niet alleen een nieuwe troef voor de inwoners, maar ook voor onze tweedeverblijvers en verblijfstoeristen die als ze naar huis gaan hun afval netjes kunnen ondergronds deponeren. Gedaan met door meeuwen opengescheurde vuilniszakken in het straatbeeld. We vertellen je in het voorjaar alle details in een uitgebreide communicatiecampagne.”

Meer info? Krista Hautekeur, krista.hautekeur@depanne.be, 058-42 97 68

16 juli