Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuwe ophaler voor pmd

Vanaf 1 juli staat de firma Garwig in voor de inzameling van pmd.

De Panne is aangesloten bij de IVVO, de afvalintercommunale die instaat voor de afvalophaling aan huis. Hiervoor doet de IVVO beroep op verschillende private afvalophalers. Vanaf 1 juli zal pmd opgehaald worden door de firma Garwig.

 

Ophaaldagen blijven ongewijzigd

Aan de ophaaldagen van pmd verandert er niets. Wel zal Garwig de ophaalrondes anders rijden, waardoor het kan zijn dat de vuilniswagen voortaan vroeger of later bij jou langskomt. Plaats jouw pmd-zak op de dag van de ophaling dus zeker voor 08.00u buiten op een goed zichtbare plaats. En laat deze ook lang genoeg buiten staan.

Wat op een feestdag?

Op feestdagen hebben de afvalophalers ook een dagje rust. Hierdoor is er geen afvalophaling op de feestdag zelf, maar voorziet IVVO een vervangronde. Op de afvalkalender of in de Recycle! app kun je terugvinden wanneer de vervangronde is ingepland.

Meer info? dienst Milieu, 058-42 97 68, milieu@depanne.be

26 juni