Gemeente De Panne

De Panne partner van European Disability card

Voortaan kunnen personen met een beperking dankzij de European Disability Card (EDC) ook in De Panne genieten van een aantal voordelen bij evenementen en activiteiten van het lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur hecht een groot belang aan toegankelijkheid voor personen met een beperking en wil hun deelnamekansen in alle aspecten van de samenleving verhogen. Vanuit deze visie werd enkele jaren geleden de adviesraad voor personen met een beperking opgericht. Door nu ook een aantal voordelen toe te kennen aan de EDC, meer bepaald bij evenementen en activiteiten van het lokaal bestuur of in samenwerking met externe partners, wil het bestuur de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevorderen en een aantal drempels wegwerken.

Wat is de European Disability Card?

De EDC is een gratis kaart waarmee mensen kunnen aantonen dat ze officieel erkend zijn als persoon met een beperking. De voordelen die gekoppeld zijn aan de EDC moeten ervoor zorgen dat de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevorderd wordt en dat drempels voor deelname weggenomen worden. Elke instelling of organisatie bepaalt zelf welke voordelen ze koppelt aan de EDC.

De EDC is een Europees project waaraan naast België ook Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië deelnemen.

Wie kan de kaart aanvragen?

Wie erkend is door of hulp krijgt van één van de 5 Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een beperking, kan de kaart aanvragen. Dit kan rechtstreeks bij de instelling waar de persoon met een beperking is erkend, maar ook de dienst Sociale Zaken & Senioren kan hierbij helpen.

Welke voordelen heeft het lokaal bestuur gekoppeld aan de EDC?

  • - Voorbehouden parkeerplaatsen zo dicht mogelijk bij de plaats van het evenement of de activiteit (afhankelijk van de haalbaarheid en/of noodzakelijkheid)
  • - Assistentie en begeleiding als de persoon met een beperking zonder begeleider naar het evenement of de activiteit komt, en hierom verzoekt (haalbaarheid en noodzakelijkheid te evalueren per evenement of activiteit)
  • - Voorbehouden en aangepaste (zit)plaatsen zowel bij outdoor als indoor evenementen en activiteiten voor de persoon met een beperking en één begeleider (het totale aantal voorbehouden plaatsen kan worden beperkt indien de accommodatie dit vereist)
  • - Korting van 50 % op de toegangs- of deelnameprijs voor maximaal 1 begeleider van de persoon met een beperking (voor de persoon met een beperking geldt geen korting)
  • - Gebruik van de aangepaste toiletten voor personen met een beperking (op vertoon van de EDC)

Sommige Pannese verenigingen, organisaties en bedrijven, zoals bv. Plopsaland De Panne, verlenen ook voordelen op vertoon van de EDC. Informeer zeker ook bij hen!

Meer info? dienst Sociale Zaken & Senioren, 058-42 97 65, sociale.zaken@depanne.be

www.eudisabilitycard.be

28 juni