Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Facelift-premie ter verfraaiing van handelspanden

In de gemeenteraadszitting van 8 maart 2021 is de facelift-premie ter verfraaiing van handelspanden goedgekeurd. Handelaars kunnen op die manier 50 % van het factuurbedrag terugkrijgen, met een maximum van € 3.000.

Een beleidsdoelstelling binnen het meerjarenplan 2020-2025 is een sterkere, lokale economie creëren, door bijsturing van de premies van handelspanden binnen en buiten de handelskern.

Het lokaal bestuur wil met andere woorden de aantrekkingskracht verhogen, en de uitstraling en kwaliteit van handelspanden in De Panne verbeteren door een premie toe te kennen voor verfraaiingswerken die duidelijk zichtbaar zijn in het straatbeeld. Op die manier wil het bestuur ondernemers aanmoedigen om een kleinhandelszaak op te starten, wat meteen ook een positieve invloed heeft op de leegstand van handelszaken.

Facelift-premie

Het lokaal bestuur voorziet tussen 1 maart 2021 en 1 juli 2023 een tussenkomst in de kosten van verfraaiingswerken, ter waarde van 50 % van het factuurbedrag (excl. btw) met een maximum van € 3.000. Per handelspand kan binnen de looptijd van het reglement éénmalig gebruik gemaakt worden van de premie.

Werken die in aanmerking komen

Volgende werken uit de niet-limitatieve lijst die de verfraaiing van een handelspand tot gevolg hebben, komen in aanmerking:

  • - gevelrenovatie
  • - toegankelijkheidsaanpassingen voor personen met een beperking
  • - verfraaiing/renovatie etalageruimte
  • - passende publiciteit en verlichting
  • - zonnewering en windschermen voor terras

 

Meer info?

dienst Lokale Economie

058-42 97 21

Lokale.economie@depanne.be

 

09 maart