Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De Panne zegt nee tegen geweld op vrouwen!

Tijdens de internationale 16-daagse tegen geweld op vrouwen (25/11-10/12) kleurt De Panne oranje en vraagt het lokaal bestuur samen met Soroptimist International Veurne-Westhoek extra aandacht voor mensenrechten en partnergeweld.

Met de internationale campagne ‘Orange the world’ steunt het lokaal bestuur de campagne van de Verenigde Naties en vele vrouwelijke organisaties zoals Soroptimist International, om het geweld op vrouwen te stoppen. De campagne start symbolisch op 25 november, Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen, en eindigt op 10 december, Internationale Dag voor de Mensenrechten.
Wereldwijd worden gebouwen en monumenten oranje uitgelicht. In De Panne zullen het gemeentehuis en de fonteinen op de Markt oranje kleuren, en ook de oranje vlag zal wapperen. Op die manier vraagt het lokaal bestuur samen met Soroptimist International Veurne-Westhoek extra aandacht voor mensenrechten en partnergeweld.

10-daagse campagne
Op 25 november begint de jaarlijkse wereldwijde tiendaagse campagne tegen partnergeweld. Dit gaat van verkrachting, gedwongen prostitutie, vrouwenbesnijdenis en steniging tot gedwongen heteroseksualiteit, gedwongen steriliseren, gedwongen moederschap (door abortus te verbieden), en zelfs van eerwraak tot huiselijk geweld. Ook intrafamiliaal geweld, in het bijzonder geweld op vrouwen en feminicide (wanneer een man een vrouw vermoordt omdat ze een vrouw is) worden onder de aandacht gebracht. De cijfers liegen er immers niet om en zijn in deze coronatijd zelfs gestegen.

Cijfers
Wereldwijd worden elke dag 82 vrouwen vermoord door hun partner of ex-partner, per jaar zijn dat er 30.000 vrouwen. Vele moorden worden in de pers of op de rechtbank omschreven als ‘familiedrama’ of ‘passionele moord’, alsof dit de moord verklaart. Vaak gaat er aan deze fatale feiten een lange geschiedenis van stalking en geweld vooraf. Femi(ni)cide volgt bijna altijd op een lange, gewelddadige relatie. Uit cijfers blijkt dat een vrouw gemiddeld 35 maal afgeranseld wordt alvorens zij klacht indient bij de politie. √Čen op de drie vrouwen die vermoord werd omdat zij vrouw was, heeft vooraf klacht ingediend bij de bevoegde diensten.
De vormingen waarin politieagenten, magistraten en dokters leren om geweld te (h)erkennen en er gepast op te reageren zijn verbeterd, maar voldoen nog altijd niet. Ook het bestaande wettelijke instrumentarium is nog onvoldoende aangepast.

Wat kun je als vrouw zelf doen bij geweld?
- Probeer je partner te kalmeren en de discussie niet nog hoger te doen oplopen.
- Wanneer een discussie onvermijdelijk lijkt, probeer je dan te verplaatsen naar een ruimte van waaruit je kan vluchten of hulp vragen.
- Breng jezelf en je kinderen in veiligheid.
- Roep hulp in van de politie bij te hevig geweld.

20 november