Gemeente De Panne

Werken N35: Veilige fietsverbinding tussen Veurne en De Panne

P2330 E 2021.04.30.jpg

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de lokale besturen van Veurne, Koksijde en De Panne en Aquaduin maken werk van de herinrichting van de Pannestraat/Veurnestraat (N35). Van het kruispunt met de Koksijdeweg (N396) in De Panne tot net voorbij het kruispunt met de Polderweg in Veurne, wordt de gewestweg volledig opnieuw ingericht. Er komen veilige fietspaden, die waar mogelijk helemaal worden afgescheiden van het autoverkeer. In de bebouwde kommen van Veurne en De Panne wordt ook de riolering volledig vernieuwd.

Wil je meer weten over de werken?

Dat kan via www.wegenenverkeer.be/N35  

of schrijf je in op de digitale nieuwsbrief 

Vragen of opmerkingen?

Dan kan je terecht bij de bereikbaarheidsadviseur van Wegen en Verkeer

E-mail: bereikbaarheidsadviseur.wvl@wegenenverkeer.be

Heb je specifieke vragen voor De Panne?
Bedankt om deze ook via bovenstaand adres door te geven.

Bewonersbrieven

De bewonersbrief die in september 2021 in de bus is gevallen is hier te lezen:

https://www.depanne.be/file_uploads/42477.pdf?sc=16EF066D46C3687A5ED5C888D6AB4DA8