Gemeente De Panne

De ZIJkant van de oorlog

1_VROUWEN WOI_tekstlogo_Q.jpg

Het waren misschien niet de vrouwen die de strijd op het slagveld uitvochten tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar zij stonden wel aan de basis van de samenleving, in de lokale gemeenschappen en de gezinnen. Zij namen de zorg voor de kinderen op zich, startten initiatieven om gezondheidsdiensten en onderwijs in stand te houden en zetten solidariteitsnetwerken op over etnische en culturele grenzen heen! Er is wel degelijk een ZIJkant van de Oorlog en er waren heel wat sterke vrouwen in het hart van de Eerste Wereldoorlog.

Samen met de gemeenten Diksmuide, Koekelare, Veurne en het Museum aan de IJzer, stapte De Panne in het project ‘De ZIJkant van de Oorlog’. In een reeks van tentoonstellingen, theaterwandelingen en tal van andere evenementen worden verschillende iconische vrouwen uit de Eerste Wereldoorlog belicht.

In De Panne staat Koningin Elisabeth centraal. Op zaterdag 9 april opent in cultuurhuis De Scharbiellie de tentoonstelling over deze kunstzinnige en ondernemende Koningin, een feministe avant la lettre. Nadat in 2012-2013 uitvoerig werd stilgestaan bij de rol die Koningin Elisabeth tijdens de Eerste Wereldoorlog speelde in het Rode Kruis hospitaal L'Océan, schetsen we ditmaal een portret van de artistieke contacten van de Koningin in de loop van de oorlog. Zowel schilders, muzikanten als schrijvers met wie de Koningin bevriend was en van wie ze het werk zeer waardeerde, passeren de revue. Daarnaast komt ook haar nauwe betrokkenheid bij de werking van de 'Section artistique de l'Armée belge en campagne' en het 'Orchestre Symphonique de l'Armée' aan bod. Ook heel wat foto’s, die de Koningin zelf maakte van haar talrijke artistieke contacten, worden tentoongesteld.

We houden het niet alleen bij de tentoonstelling over de Koningin. In bijna alle activiteiten van de dienst Cultuur dit jaar komt het thema ‘sterke vrouwen’ terug.