Gemeente De Panne

De Panne Proper

moa vint, da's ier proper

De ambitie van het gemeentebestuur is duidelijk: in 2017 wordt De Panne de properste kustgemeente!
Na een grondige voorbereiding is de visie van ‘De Panne Proper’ af. In de loop van dit jaar worden
de eerste maatregelen op het terrein zichtbaar.

Proper verwijst niet enkel naar afval, maar naar netheid in de ruimste zin van het woord. Een stoep kan vuil ogen omdat er zwerfvuil ligt, maar evengoed door een niet onderhouden plantsoen of een kapotte bank. We zien het dus erg breed. Een proper De Panne is niet enkel een zaak van de reinigingsdienst, het is een zaak van alle inwoners, handelaars, horecazaken, tweedeverblijvers en bezoekers.