Gemeente De Panne

Gemeenteraad

De gemeenteraad zetelt in principe elke tweede maandag van de maand.

De zittingen vinden online plaats en zijn steeds openbaar. Alleen de persoonsgebonden punten worden achter gesloten deuren behandeld.

De gemeenteraad is sinds kort live, online te bekijken en je kan deze achteraf ook altijd herbekijken. Dit doe je op https://web-de-panne.streamovations.be/sessions 

De eerstvolgende gemeenteraden van 2021 zijn:

  • 8 november

Klik op 'samenstelling' om kennis te maken met onze gemeenteraad: de burgemeester, de schepenen en alle leden van de gemeenteraad.

Vragenhalfuurtje

Elke inwoner kan tweemaal per jaar een vraag stellen aan de gemeenteraad tijdens het vragenhalfuur.

Het vragenhalfuur is geen debat of discussiemoment, maar biedt inwoners de kans om rechtstreeks vragen te stellen aan de gemeenteraad. Het vindt plaats voorafgaand aan de gemeenteraadszitting en kan maximaal een half uur duren. Het vragenhalfuurtje is openbaar. Bijgevolg zijn de regels i.v.m. de openbare orde van toepassing.

Vragen moeten in het Nederlands en duidelijk omschreven, gesteld worden en minstens veertien dagen vóór de gemeenteraadszitting per brief of mail gestuurd worden naar de algemeen directeur (Zeelaan 21, 8660 De Panne | algemeen.directeur@depanne.be). De algemeen directeur bezorgt alle vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad, met afschrift aan de burgemeester.

Vermeld duidelijk dat het gaat om een vraag voor het vragenhalfuur van de gemeenteraad, en aan wie je de vraag wilt stellen. Als dit niet specifiek wordt aangegeven, wordt verondersteld dat de vraag gesteld wordt aan de burgemeester of een ander lid van het schepencollege.

Het is de voorzitter die beslist of een vraag al dan niet tijdens het vragenhalfuur besproken wordt. Anonieme vragen, vragen die onduidelijk, vaag, beledigend of onredelijk zijn, worden niet behandeld tijdens het vragenhalfuur.

Vragen die aan bod zullen komen, worden meegestuurd met de agendapunten. Als vraagsteller ontvang je een uitnodiging om je vraag te komen toelichten. Wordt je vraag niet behandeld tijdens het vragenhalfuur, dan wordt je hiervan eveneens op de hoogte gebracht, samen met de reden. Vragen die niet tijdig binnen zijn, worden doorgeschoven naar de volgende gemeenteraadszitting. 

Er kunnen vragen gesteld worden over het gemeentebeleid, beslissingen die door de gemeenteraad genomen werden, of onderwerpen die van belang zijn voor De Panne. De vragen mogen niet gaan over personen of persoonlijke dossiers.

Als vraagsteller krijg je drie minuten tijd om je vraag toe te lichten in het vragenhalfuur.

Het raadslid aan wie je vraag gericht is, geeft antwoord. De voorzitter van de gemeenteraad leidt het gesprek in goede banen en beslist wanneer het onderwerp wordt afgesloten.

Achteraf wordt een kort verslag gemaakt van de besproken punten en aan de vraagsteller bezorgd.