Gemeente De Panne

GAS4: Stilstaan en parkeren

Sinds 1 januari 2019 worden processen-verbaal van de politie en bestuurlijke verslagen van gemeenschapswachten voor inbreuken op regels rond het stilstaan en parkeren en negeren van verkeersbord C3 en F103 doorgestuurd naar de gemeentelijke sanctionerende ambtenaar i.p.v. naar het openbaar ministerie.
Vroeger ontving u van het openbaar ministerie een minnelijke schikking. Nu wordt er door de sanctionerende ambtenaar van Koksijde een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd in de vorm van een geldboete.

Contact

Openingstijden

Wegens de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening. Voor dringende zaken kunt u ons tijdens de kantooruren telefonisch of via mail bereiken. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne verwijzen wij jullie graag door naar volgende link www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021