Gemeente De Panne

Gemeentelijke adviesraden

De gemeenteraad kan adviesraden oprichten. De samenstelling van de adviesraden wordt vastgelegd naargelang de taken ervan. De gemeenteraad beslist ook over de gevallen waarin de raadpleging van de adviesraad verplicht is en stelt ook financiële middelen ter beschikking, nodig voor het vervullen van hun taak. Voor sommige adviesraden zijn ook wettelijke en decretale verplichtingen voorzien, zoals voor de cultuurraad, jeugdraad of de sportraad.

Elke adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verenigingen die op een bepaald terrein werkzaam zijn, leden die gevraagd werden omwille van hun deskundigheid, één vertegenwoordiger van het college van burgemeester en schepenen en één gemeentelijke ambtenaar, die verantwoordelijk is voor administratie en secretariaat van de betreffende raad.

Het doel van de adviesraden is zowel de individuele burger als de georganiseerde burger inspraak bieden in het gemeentelijk beleid. Via een adviesraad kan u uw mening en zienswijze kenbaar maken.

Contact

Jeugd

adres

dienst Jeugd

(nu eventjes niet) in De Boare
wel bereikbaar
- via telefoon
- via e-mail

f  Jong in De Panne

tel.
058-42 21 94
e-mail
jeugd@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

van maandag tot en met vrijdag
- van 09.00u tot 12.00u
- en van 13.30u tot 17.00u

We zijn gesloten op volgende dagen:

1 en 2 januari  Nieuwjaarsdag, 2de nieuwjaarsdag
13 april Paasmaandag
1 mei Dag van de Arbeid
21 mei 2020 OLH Hemelvaart
1 juni 2020 Pinkstermaandag
11 juli Vlaamse feestdag
21 juli Nationale feestdag
15 augustus OLV Hemelvaart
1 en 2 november Allerheiligen & Allerzielen
11 november Wapenstilstand
15 november Dag van de Dynastie
24 december (namiddag) Kerstavond
25 december Kerstdag
26 december 2de Kerstdag