Gemeente De Panne

Belastings- en retributieverordeningen

http://www.depanne.be/file_uploads/36981.pdf?sc=39510616232E094E56AE4CBD3B112074Je kan de belasting- en retributiereglementen inzien op de dienst Belastingen, gemeentehuis, gelijkvloerse verdieping, Zeelaan 21, De Panne.

Je kan tegen deze reglementen klacht indienen bij de toezichthoudende overheid. Hoe je dit doet, vind je op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

*Fiscale maatregelen n.a.v. corona (GR 14.05.20 - bekendmaking 16.06.20)http://www.depanne.be/file_uploads/36979.pdf?sc=7366E54365BE2FE68896C5C698FF8C8D

*Aanpassing belastingreglementen ingevolge wijziging van artikel 11 decreet 30.05.2008
(GR 08.06.20 - bekendmaking 16.06.20)
http://www.depanne.be/file_uploads/36981.pdf?sc=39510616232E094E56AE4CBD3B112074

De gecoördineerde versie van de reglementen, die werden aangepast conform voormelde beslissingen, vind je terug in de rubrieken hieronder.

Contact

Financiën

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
Zie medewerkers
e-mail
ontvanger@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Wegens de coronamaatregelen werken wij van maandag tot vrijdag van 09.00u tot 12.00u enkel op afspraak, 'zie medewerker' voor het juiste telefoonnummer of mailadres.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021