Gemeente De Panne

Erfgoed

Positieve ontwikkelingen

Sinds het Europese Monumentenjaar 1975 heeft de erfgoedzorg in Vlaanderen op alle gebieden een positieve ontwikkeling doorgemaakt. Vooral het laatste decennium van de 20ste eeuw kwam deze ontwikkeling in een stroomversnelling terecht. Dat blijkt onder meer uit een verbetering van de decreten en subsidieregeling, een verhoging van de budgetten en een toename van het aantal beschermde monumenten, meer aandacht voor preventie en onderhoud, versterking van de restauratiesector, een inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van het betrokken verenigingsleven en een intensievere ontwikkeling en ontsluiting van het erfgoed.

Schatbewaarders van een cultuur

Lange tijd was het woord erfgoed echter voor vele mensen synoniem van uitzonderlijke monumenten. Wij vergaten daarbij dat het gemeentelijke weefsel hoofdzakelijk uit kleine en grote gehelen bestaat, waarvan de architecturale en landschappelijke waarde voornamelijk in de coherentie van de verschillende onderdelen ligt. Het Pannese erfgoed is dan ook in vele opzichten opmerkelijk te noemen.
De Dumontwijk, het cultuurhuis De Scharbiellie, Cabour duinen & museum en het constructiewerkhuis Valère Verhaeghe-Verstraete zijn de dragers en schatbewaarders van een cultuur, een gemeenschapsleven, een sociaal systeem, getuigen die in alle historiciteit cultureel, maatschappij-kritisch, sociaal, esthetisch, functioneel en technisch relevant zijn voor de huidige woon- en leefcultuur van een maatschappij die nog steeds op zoek is naar haar identiteit.

Een verstandige keuze

Er is meer dan één goede reden om zorg te dragen voor dit patrimonium. Ons erfgoed maakt deel uit van de erfenis die talrijke voorgaande generaties hebben nagelaten. Het in goede staat behouden van die nalatenschap is vanuit cultureel oogpunt een elementaire plicht.
Maar ook vanuit een zuiver economisch standpunt is monumentenzorg een verstandige keuze. De cultuurtoeristische aantrekkingskracht van onze regio berust in grote mate op landschappen én monumenten. En zoals bekend vormen cultuur, toerisme en recreatie een belangrijke economische sector in West-Vlaanderen.
Ten slotte draagt een adequate monumentenzorg in aanzienlijke mate bij tot het creëren of instandhouden van een goede leefomgeving voor de inwoners zelf.

Redenen genoeg om zorg te dragen voor die interessante fragmenten die ons aan het rijke verleden van onze gemeente doen herinneren.

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019