Gemeente De Panne

Leopold I Esplanade

Pier Kloeffe
Louis Van den Eynde

Titel                Pier Kloeffe
Ontwerp          Louis Van den Eynde (°1881, Anderlecht - 1966, Anderlecht)
Materiaal         Brons
Plaatsing         1992

Pier Kloeffe werd geboren op 4 augustus 1853 en heette eigenlijk Petrus Decreton. De naam komt van het landbouwdorp Creton in de Eurevallei van Normandië (F). De gehele familie had de bijnaam Kloeffe omdat de voorouders nog een herberg De Kloeffe hebben opengehouden op de weg naar Veurne.

Pier Kloeffe ging tot negen maal met een 'galette' op Ijslandvaart. Na deze heroïsche tijd, deed Pier het wat rustiger aan en koos hij na de Eerste Wereldoorlog een nieuwe pleisterplaats: het strand, waar hij de 'wandvisserij' beoefende. Steevast verscheen hij elke dag in zijn typische visserskledij. Nu en dan werd het hem te machtig, en stak hij voor een paar uur in zee, meestal in het gezelschap van zijn onafscheidelijke vriend, kunstschilder Louis Van den Eynde.

Zoals steeds draagt Pier naast een wit kinnebaardje, typisch voor de oude Ijslandvaarders, de visserskledij uit de Westhoek: de blauwe zeemanspet met zwarte klep, een rode lijnwadenblouse (de kazuifel) en een dikke donkerblauwe broek.

Memoriaal Dunkirk Veterans
Paul Baeteman

Titel               Memoriaal Dunkirk Veterans
Ontwerper      Paul Baeteman (°1933, Nieuwpoort)
Materiaal
         Blauwe hardsteen
Plaatsing         1977

Opschrift (in het Engels):

Dit monument is een blijvende herinnering aan de evacuatie van de Britse en de geallieerde troepen van het strand van De Panne in mei 1940

Van meet af aan beschouwde de beeldhouwer Paul Baeteman zijn monument als een symbolisch signaal. De convexe structuur met boogvormige kanten heeft een cirkelvormige opening boven, zodat het beeld zeegolven suggereert. De ruwe vlakken roepen de ongenadige zee op, die aan tienduizenden, die in 1940 van dit strand onder Duitse kanonnades inscheepten, het leven heeft gekost. Het gepolijste parabolische vlak aan de ene zijde suggereert de brug tussen het continent en Engeland. Het breed vertrekkende en smal eindigende gladde vlak op de andere zijde duidt op het terugtrekken van de geallieerde troepen wier aantal steeds dunner werd. Een zelfde symboliek beoogt de beeldhouwer met de breed aangezette platte steunkant van het beeld, dat spitsvormig versmalt. Een niet meteen door de beeldhouwer bedoelde symboolwaarde kan men eventueel ook toekennen aan de spanning tussen ruwe en gepolijste vlakken, spanning die herinnert aan de strijdt tussen natuur (de zee) en cultuur (de mens).

Bron: SPELIERS, H., Paul Baeteman. Beeldhouwer tussen licht en lijn. (Veurne): (Drukkerij Pattyn), (1991).

Leopold I-Monument
René Cliquet

Titel                Leopold I-monument
Ontwerp          René Cliquet (°1899, Brussel - 1977, Brussel)
Materiaal         Belgische hardsteen, brons
Plaatsing         1958

Opschrift (in Latijn): HIER IS LEOPOLD DE EERSTE KONING VAN BELGIE OP DE 17e DAG VAN DE MAAND JULI ANNO 1831 BINNENGEKOMEN OP BELGISCHE GROND EN PLECHTIG ONTVANGEN

Het is inderdaad in De Panne dat de toenmalige prins Leopold van Saksen-Coburg-Gotha op 17 juli 1831 de onafhankelijk geworden staat België binnenkwam. Begeleid door een eskadron van de Franse cavalerie reed hij vanuit Dunkerque (F) over het strand naar De Panne. Aan de grens wachtten de minister van Binnenlandse Zaken de Sauvage en de generaals Chastelain, comte dHaene en baron dHoogvorst de nieuwe koning op. Burgemeester Ryckeboer van het toen nog onafhankelijke Adinkerke vertegenwoordigde de plaatselijke bevolking. De Panne zelf was toen slechts een gehucht, ressorterend onder Adinkerke.

Het Leopold I-monument is naar een ontwerp van de architect Victor Martiny en werd opgericht door toedoen van het Nationaal Comité van het Monument Leopold I te De Panne, waarvan luitenant-generaal Nyssens voorzitter was. Op 5 oktober 1958 huldigde burgemeester Gevaert in aanwezigheid van koning Boudewijn en eerste minister Gaston Eyskens het monument in.

De ogen van de antieke zee
Eddy Walraeve

Titel                De ogen van de antieke zee
Ontwerp          Eddy Walrave (°1952, Veurne)
Materiaal         Belgische hardsteen
Plaatsing         1989
Informatief      Privé-bezit

Eddy Walrave is een begrip geworden in Vlaanderen en daarbuiten, in ruime mate omwille van de unieke manier waarop hij de steen, hoofdzakelijk zoniet uitsluitend Belgische hardsteen of blauwsteen, in de volksmond arduin genoemd, bewerkt en modelleert als het ware om er aanwezigheden mee te creëren of ritmes die frapperen door hun vreemde vormentaal en de betekenis van hun houding en hun versteende gebaren.

De sculpturen van Eddy Walrave zijn allen gekapt en gesneden, ondermeer met hamer en beitel. Hun huid is een open blessure van licht donker die door een verticale herhaling van horizontale snoeren wordt doorkruist en beklemtoond. De materie duidt aan dat gevoelens zijn blootgelegd, dat een houding of de aanzet van een beweging meer is dan alleen maar een vormelijk gegeven.

De kracht en de uitstraling van Walraves sculpturen ligt ondermeer in de sobere en toch veelzeggende lichtgrijze monochromie van zijn androgyne wezens die karakteristieke houdingen aannemen die iedereen meent te begrijpen en interpreteert al naar gelang van zijn ervaringen. Dat betekent ondermeer: een eenzaam mijmeren, een verdrongen betrachten, inkeer en overgave, rebellie ook of stil aanwezig zijn zoals een raadselachtige getuige. Het betekent ook een tijdloos bestaan dat weifelt tussen zich onthullen en omfloerst suggereren, tussen pure vorm en versteende gedachte, tussen herkenbaarheid en mysterie.

(Tekst: Hugo Brutin.)

It's an immense night out there, wheeling and windy
Eddy Walraeve

Titel                Its an immense night out there, wheeling and windy
Ontwerp          Eddy Walrave (°1952, Veurne)
Materiaal         Belgische hardsteen
Plaatsing         1991
Informatief      Privé-bezit

Eddy Walrave is een begrip geworden in Vlaanderen en daarbuiten, in ruime mate omwille van de unieke manier waarop hij de steen, hoofdzakelijk zoniet uitsluitend Belgische hardsteen of blauwsteen, in de volksmond arduin genoemd, bewerkt en modelleert als het ware om er aanwezigheden mee te creëren of ritmes die frapperen door hun vreemde vormentaal en de betekenis van hun houding en hun versteende gebaren.

De sculpturen van Eddy Walrave zijn allen gekapt en gesneden, ondermeer met hamer en beitel. Hun huid is een open blessure van licht donker die door een verticale herhaling van horizontale snoeren wordt doorkruist en beklemtoond. De materie duidt aan dat gevoelens zijn blootgelegd, dat een houding of de aanzet van een beweging meer is dan alleen maar een vormelijk gegeven.

De kracht en de uitstraling van Walraves sculpturen ligt ondermeer in de sobere en toch veelzeggende lichtgrijze monochromie van zijn androgyne wezens die karakteristieke houdingen aannemen die iedereen meent te begrijpen en interpreteert al naar gelang van zijn ervaringen. Dat betekent ondermeer: een eenzaam mijmeren, een verdrongen betrachten, inkeer en overgave, rebellie ook of stil aanwezig zijn zoals een raadselachtige getuige. Het betekent ook een tijdloos bestaan dat weifelt tussen zich onthullen en omfloerst suggereren, tussen pure vorm en versteende gedachte, tussen herkenbaarheid en mysterie.

(Tekst: Hugo Brutin.)

 

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019