Gemeente De Panne

Privacybepaling en proclaimer

Proclaimer

We proberen deze website correct en up- to-date te houden.
Merk je een foutje of verouderde informatie op?
Vind je bepaalde informatie niet terug?
Geef ons een seintje!

dienst Communicatie
info@depanne.be
058-42 97 57

Aansprakelijkheid 
Het Lokaal Bestuur en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.
Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.
Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.
Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen het Lokaal Bestuur De Panne of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Het Lokaal Bestuur De Panne of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.
Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen het Lokaal Bestuur De Panne of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.
Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Copyright - Industriële en intellectuele eigendom
De presentatie en de gehele inhoud van deze website zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag die niet reproduceren, wijzigen, doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch geheel, voor eender welk doel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Lokaal Bestuur De Panne, tenzij louter voor consultatie. Deze bepalingen gelden ook voor de foto's.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo's en dienstmerken op deze website zijn eigendom van het gemeentebestuur De Panne of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder schriftelijke toestemming van het Lokaal Bestuur De Panne of, desgevallend, van derden.

Privacyverklaring gemeente- en OCMW-bestuur De Panne

Een uitgebreide versie van onze privacyverklaring vind je onderaan deze pagina als pdf-document.

Veilige dienstverlening
Het gemeente- en OCMW-bestuur informeert, sensibiliseert en ijvert voor een laagdrempelige, efficiënte en effectieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om je persoonlijke informatie steeds veilig te beheren

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Wij hebben je gegevens nodig om onze wettelijk verplichte opdrachten, opdrachten van algemeen belang of onze overeenkomst met jou uit te voeren als lokaal bestuur.
In de meeste gevallen ben je verplicht deze informatie ter beschikking te stellen om van de dienstverlening te genieten.

Toestemming
Wanneer dit nodig is, zullen we je toestemming vragen om je gegevens te verwerken. Als je niet langer beroep wilt doen op die dienstverlening, kan je steeds je toestemming intrekken.

We vragen niet wat we al weten
De overheid beschikt over veel informatie van alle burgers. We zullen – waar dit toegelaten is door de wet – altijd proberen eerst die informatie te gebruiken zodat we je dit niet steeds opnieuw moeten vragen.

Hergebruik
We kunnen je contactgegevens gebruiken om je te contacteren in het kader van de dienstverlening waarop je beroep doet. We doen dat voor zover dat nodig is om dienstverlening te realiseren, maar ook om je bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten.

De computer zegt ‘nee’
Ons bestuur maakt geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen om diensten al dan niet te leveren aan burgers.

Informatie binnen Europa
We bewaren je informatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis zodat we zeker zijn over bescherming van de gegevens, tenzij we geen andere oplossing hebben. Als we je gegevens toch beheren buiten Europa, doen we dit enkel in ‘veilige landen’.

Archief
We bewaren alle gegevens in ons archief zoals dat wettelijk verplicht is. We houden je gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen.

Jij blijft baas
Jij blijft als burger baas over jouw gegevens. Je kan altijd opvragen wat we van jou bewaren en onder andere vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.

Als het fout loopt
We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als jouw gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we je daarvan steeds op de hoogte stellen.
Als je vragen of klachten hebt, kan je terecht bij ons bestuur, onze functionaris gegevensbescherming of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Meer weten?
Een meer uitgebreide beschrijving van onze maatregelen voor gegevensbescherming vind je door onderaan deze pagina het pdf-bestand open te klikken.

Contactgegevens:
Lokaal Bestuur De Panne
Zeelaan 21, 8660 De Panne
058-42 16 16
info@depanne.be

OCMW De Panne
Lindenlaan 3, 8660 De Panne
058-42 97 80
secretariaat@ocmwdepanne.be

C-Smart
privacy@c-smart.be
www.c-smart.be

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van het bestuur? Surf dan zeker naar
- www.gegevensbeschermingsautoriteit.be (Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit)
- www.vtc.corve.be (Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van persoonsgegevens).

Je kunt ook daar een klacht indienen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies gebruikt deze site?

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te bezoeken en om bepaalde onderdelen te kunnen gebruiken. Deze cookies laten je bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, of om formulieren in te vullen. Als je deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

Naam cookie Vervaltermijn Doel Inhoud
LastVisitedTheme Duur van de sessie De laatst bezochte themapagina bijhouden om zo het actieve onderdeel van het hoofdmenu te kunnen inkleuren. Waarde
Screensize Duur van de sessie Bepaling screensize Waarde
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Naam cookie Vervaltermijn Doel Inhoud
__utm* Maximum 2 jaar Google Analytics tracking GA waarde


Beheer van cookies

Via je browserinstellingen kun je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org. Je kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat. 

Opt-Out

Onze nieuwsbrieven hebben een eenvoudig opt-outsysteem. Op elk ogenblik kan je op verzoek verwijderd worden van onze distributielijst door middel van een uitschrijflink die je aantreft op elke toegezonden elektronische nieuwsbrief. In geen enkel geval zal jee-mailadres worden doorgegeven aan derden.