Gemeente De Panne

Privacybepaling en proclaimer

Proclaimer

We proberen deze website correct en up- to-date te houden.
Merk je een foutje of verouderde informatie op?
Vind je bepaalde informatie niet terug?
Geef ons een seintje!

dienst Communicatie
info@depanne.be
058-42 97 57

Aansprakelijkheid 
Het gemeentebestuur De Panne en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld.
Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.
Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites,  wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.
Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen het gemeentebestuur De Panne of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. Het gemeentebestuur De Panne of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aanprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.
Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen het gemeentebestuur De Panne of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.
Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Copyright - Industriële en intellectuele eigendom
De presentatie en de gehele inhoud van deze website zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag die niet reproduceren, wijzigen, doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch geheel, voor eender welk doel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het gemeentebestuur De Panne, tenzij louter voor consultatie. Deze bepalingen gelden ook voor de foto's.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, logo's en dienstmerken op deze website zijn eigendom van het gemeentebestuur De Panne of van derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder schriftelijke toestemming van het gemeentebestuur De Panne of, desgevallend, van derden.

Privacybeleid

De gemeente De Panne respecteert de privacy bij het verwerken van gegevens over het gebruik van de website depanne.be en de bijhorende e-loket diensten. Alle persoonlijke gegevens die bij het bezoek van de site worden overgemaakt, doet u vrijwillig tijdens uw bezoek. Deze gegevens worden bewaard en opgenomen in een databestand zodat we u op de hoogte kunnen houden van bepaalde informatie en/of activiteiten.

Wij handelen hierbij in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Uw gegevens worden gebruikt voor:

  • ons administratief beheer;
  • verrichtingen via ons e-loket;
  • informatieverstrekking over onze diensten via gemeentelijke media.Vanzelfsprekend neemt de gemeente alle nodige voorzorgen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De gemeente deelt of bezorgt uw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties.
  • De verzamelde persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw aanvraag te behandelen en om u vervolgens informatie te bezorgen over onze diensten. Gegevens die u verplicht bent in te vullen, worden duidelijk aangegeven.

Toelating voor de verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u de gemeente De Panne uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als de gemeente De Panne uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

Recht op inzage en correctie

U beschikt op eenvoudig, schriftelijk verzoek over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die u betreffen.

Om dit recht uit te oefenen, neemt u contact op met:

Gemeentebestuur De Panne

Zeelaan 21

8660 De Panne

privacy@depanne.be

t/ +32 (0)58-42 16 16

f/ +32 (0)58-42 16 17

 Cookies

De gemeente De Panne maakt gebruik van volgende cookies:

  1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Ook wanneer u met uw elektronische identiteitskaart wenst in te loggen om gebruik te maken van het e-loket zijn deze cookies noodzakelijk om op een veilige manier uw identiteit te controleren vooraleer toegang gegeven wordt tot uw persoonlijke informatie.  Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.

  1. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

  1. Performantie cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die ons het aantal unieke bezoekers helpt tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina’s het populairst zijn. De gemeente De Panne maakt op deze website gebruik van Google Analytics van Google om bezoekinformatie te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: www.aboutcookies.org U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat. 

Opt-Out

Onze nieuwsbrieven hebben een eenvoudig opt-outsysteem. Op elk ogenblik kan u op verzoek verwijderd worden van onze distributielijst door middel van een uitschrijflink die u aantreft op elke toegezonden elektronische nieuwsbrief. In geen enkel geval zal uw e-mailadres worden doorgespeeld aan derden. 

Meer informatie

Meer informatie over de federale privacycommissie en de privacywet vindt u op www.privacycommission.be.