Gemeente De Panne

Panneruiterpad

Het Panneruiterpad is een lokaal circuit van 12 km. De route leidt via het Grenspad en het brede strand omheen het grootste duinenmassief van de Vlaamse kust, het natuurreservaat De Westhoek, en laat ons genieten van dit uniek stukje natuurschoon. De route is in twee richtingen bewegwijzerd en we kunnen starten in één van de manèges gelegen langsheen het traject. Hier kunnen  ruiters hun paard zadelen.

Opgelet: ruiters op het strand houden zich aan de gedragsregels! Lees aandachtig het politiereglement en de bijhorende  tips. Bij hoog water kunnen ruiters echter niet op het strand! Raadpleeg dus best voor vertrek een getijdentabel (zie praktische info). Een alternatief traject hierbij vormt het Calmeynruiterpad (4km).

Het natuurreservaat 'De Westhoek' in De Panne is één van de grootste overblijvende zeeduinlandschappen (circa 340 ha) waar je alle stadia van duinvorming aantreft, van  primaire strandduintjes tot stuifduincomplexen en uitgeloogde binnenduinen. De centrale wandelduin, een uitgestrekte zandvlakte  domineert in het gebied, in de volksmond beter gekend als 'De Sahara'. Verschillen in bodemgesteldheid weerspiegelen zich in een  rijke vegetatie. Kale duinruggen wisselen er af met ondoordringbaar struweel, grasland en bos die elk een typische soms zeldzame en waardevolle flora herbergen.

Ooit was onze kust een aaneenschakeling van duinmassieven geboetseerd door water en wind. Verborgen in de duinvalleien stond  hier en daar een groepje vissershuisjes, lage woningen met  kleine, beluikte vensters, een lage deur en een pannendak. Eén van deze gehuchtjes kreeg de naam 'De Panne'. De opkomst van het kusttoerisme bracht grote veranderingen mee. De eerste villa’s rezen uit de grond, grootse verkavelingprojecten werden opgezet en maakten van dit pittoresk dorpje een toeristische badplaats.

Contact

Omgeving & Ruimtelijk Beleid

Mobiliteit

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

e-mail
soren.deroo@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u de dienst Mobiliteit via mail bereiken (soren.deroo@depanne.be). Kom NIET naar het gemeentehuis.  Dit kan enkel op afspraak.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.