Gemeente De Panne

Panneruiterpad

Het Panneruiterpad is een lokaal circuit van 12 km. De route leidt via het Grenspad en het brede strand omheen het grootste duinenmassief van de Vlaamse kust, het natuurreservaat De Westhoek, en laat ons genieten van dit uniek stukje natuurschoon. De route is in twee richtingen bewegwijzerd en we kunnen starten in één van de manèges gelegen langsheen het traject. Hier kunnen  ruiters hun paard zadelen.

Opgelet: ruiters op het strand houden zich aan de gedragsregels! Lees aandachtig het politiereglement en de bijhorende  tips. Bij hoog water kunnen ruiters echter niet op het strand! Raadpleeg dus best voor vertrek een getijdentabel (zie praktische info). Een alternatief traject hierbij vormt het Calmeynruiterpad (4km).

Het natuurreservaat 'De Westhoek' in De Panne is één van de grootste overblijvende zeeduinlandschappen (circa 340 ha) waar je alle stadia van duinvorming aantreft, van  primaire strandduintjes tot stuifduincomplexen en uitgeloogde binnenduinen. De centrale wandelduin, een uitgestrekte zandvlakte  domineert in het gebied, in de volksmond beter gekend als 'De Sahara'. Verschillen in bodemgesteldheid weerspiegelen zich in een  rijke vegetatie. Kale duinruggen wisselen er af met ondoordringbaar struweel, grasland en bos die elk een typische soms zeldzame en waardevolle flora herbergen.

Ooit was onze kust een aaneenschakeling van duinmassieven geboetseerd door water en wind. Verborgen in de duinvalleien stond  hier en daar een groepje vissershuisjes, lage woningen met  kleine, beluikte vensters, een lage deur en een pannendak. Eén van deze gehuchtjes kreeg de naam 'De Panne'. De opkomst van het kusttoerisme bracht grote veranderingen mee. De eerste villa’s rezen uit de grond, grootse verkavelingprojecten werden opgezet en maakten van dit pittoresk dorpje een toeristische badplaats.

Contact

College van Burgemeester en Schepenen

Mobiliteit

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 27
e-mail
wouter.deruwe@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Wouter Deruwe

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019