Gemeente De Panne

Noodnummers

Huisartsenwachtpost (Mediwacht)

1733

Op www.hijw.be vind je een lijst met alle huisartsen in De Panne en de regio.

 

Dierenartsen (wachtdienst)

058-41 02 12

Apothekers (wachtdienst) (Geowacht)

0903-99 000
www.geowacht.be

Tandartsen (centraal)

0903-399 69

Politie

058-42 97 40
112

Brandweer

112

Bijstand bij stormschade/wateroverlast

Het nummer 1722 of www.1722.be wordt geactiveerd bij een code geel, oranje of rood van het KMI (er wordt dus onweer, felle neerslag of storm verwacht)

IWVA (water)

058-53 38 33

Antigifcentrum

070-24 52 45

Zeereddingsdienst (IKWV)

058-23 80 00

Eandis (gas en elektriciteit)

078-35 35 00 (bij defect)
0800-650 65 (bij gasgeur)

Eandis (mensen met een spraak- of gehoorstoornis):

sms 8635