Gemeente De Panne

Milieuraad

Oprichting:

1992

Samenstelling:

Zowel vertegenwoordigers van verenigingen als geïnteresseerde burgers

Aantal vergadermomenten per jaar:

5

Contactgegevens:

Dienst Milieu
Zeelaan 21
8660 De Panne
milieu@depanne.be
058-42 97 69

Taak van de adviesraad:

De opzet van een gemeentelijke milieuraad is het maatschappelijk draagvlak van het lokale milieubeleid te verbreden. Dit wil zeggen dat in de milieuraad de haalbaarheid van het geplande beleid wordt getoetst. De raad is verplicht advies te geven over het jaarlijks milieujaarprogramma en over het ontwerp van het gemeentelijk milieubeleidsplan. Zij moet tevens om advies gevraagd worden voor alle gemeentelijke beslissingen en plannen die een invloed hebben op het behoud of de ontwikkeling van de natuurlijke structuur of de algemene milieukwaliteit.

Profiel van een kandidaat:

We zijn uiteraard op zoek naar mensen die de verschillende sociale en economische geledingen binnen de gemeente vertegenwoordigen maar ook gemotiveerde burgers zijn van harte welkom om mee te denken over het toekomstig milieubeleid. Een speciale oproep richten wij ook naar de jeugd. Het is goed als jongeren zich nu al engageren voor het milieu dat niet alleen van levensbelang is als toeristische trekpleister van De Panne maar ook als garantie van de levenskwaliteit van haar inwoners. 

Contact

Milieu

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

 

tel.
058-42 97 68
e-mail
milieu@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
24 december 2019 - tweede deel van de werkdag
25 december 2019
26 december 2019

Buiten de openingsuren kan je met dringende meldingen of klachten inzake milieu terecht bij de politiezone Westkust op het nummer 058-53 30 00.