Gemeente De Panne

Integrale veiligheid

Kapotte straatlichten, hondenpoep op straat, fietsdiefstallen, onverzorgde pleintjes, geluidsoverlast, … Iedereen wordt met dergelijke leefbaarheids- en veiligheidsproblemen geconfronteerd. Het is een grote bron van overlast en het werkt onveiligheidsgevoelens in de hand. Het Lokaal Bestuur De Panne wil deze vormen van overlast aanpakken. 

Daarvoor is het lokaal bestuur de weg ingeslagen naar een integrale en geïntegreerde samenwerking tussen de verschillende gemeentelijke diensten, de politie, de brandweer, het sociaal huis … 

Het Lokaal Bestuur De Panne wil veiligheidsproblemen benaderen met een ruime, vernieuwende kijk. Met het gloednieuw maatschappelijk veiligheidsplan plan wil het lokaal bestuur niet alleen de veiligheid verhogen binnen de gemeente maar wil eveneens de onveiligheidsgevoelens van de inwoners van de gemeente reduceren tot een minimum. Zich veilig voelen houdt immers meer in dan het ontbreken van criminaliteit in de buurt. Zich veilig voelen wordt hier bekeken als zich goed voelen in zijn vel, gelukkig zijn in je leefomgeving, met een gerust hart in de buurt kunnen fietsen ... 

Deze denkwijze resulteert in een gloednieuw plan, het maatschappelijk veiligheidsplan van De Panne. De lijnen van dit plan worden uitgetekend door een stuurgroep met verschillende partners. Er werd eveneens rekening gehouden met de mening van enkele adviesraden en er werd nauw op toegezien dat het maatschappelijk veiligheidsplan aansloot bij de reeds bestaande beleidsplannen. 

Op basis daarvan werden 6 werkpunten voor De Panne geformuleerd, doelstellingen waarmee het lokaal bestuur haar leefbaarheids- en veiligheidsproblemen wil aanpakken.

De gekozen beleidsdomeinen zijn:

  • Netheid binnen de gemeente
  • Kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte
  • Overlast van dieren
  • Goede buurtwerking- en sfeer
  • Preventieve aanpak fietsdiefstal, winkeldiefstal en woninginbraak
  • Maatschappelijk veiligheidsdenken in gemeentelijke organisaties introduceren 

De strategische doelstellingen en de uitwerking ervan zijn terug te vinden in het maatschappelijk veiligheidsplan, evenals de operationele doelstellingen en mogelijke acties. 

Een greep uit de acties: onderzoek naar mogelijkheden netheidsbarometer, uitwerken zwerfafvalbeleid afgestemd op bijzondere bevolkingsgroepen, informeren horeca rond terrassenreglement, opvolging van de noodzaak om extra hondenpoepbuizen te plaatsen, promoten ‘dag van de buur’, autograveeracties … 

De gezamenlijke integrale aanpak zal bijdragen tot een efficiënte en duurzame oplossing van overlastproblemen. Met een samenhangend maatschappelijk veiligheidsbeleid wordt een totaalproduct aan de burgers aangeboden waarbij inspanningen van verschillende partners resulteren in een veilig en leefbaar De Panne voor alle inwoners. 

Contact

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Integrale Veiligheid en Nood- en Interventieplanning

adres

PZ Westkust
Ter Duinenlaan 34a
8670 Koksijde 

tel.
058-53 30 20
e-mail
Hanne.Declerck@police.belgium.eu
vcard
Digitaal visitekaartje
Hanne Declerck

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 17.00u.