Gemeente De Panne

Aanvraag bestuursdocument

In het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur staat onder andere te lezen dat de aanvraag voor openbaarmaking moet voldoen aan vier formele vereisten:

  • het verzoek moet schriftelijk worden ingediend
  • de aanvrager moet het gewenste bestuursdocument vermelden
  • de aanvrager moet zijn identiteit bekendmaken
  • de aanvraag wordt gericht aan de instantie die het gewenste bestuursdocument in haar bezit heeft.

De aanvrager moet noch over een belang beschikken, noch een belang aantonen, tenzij voor informatie of documenten van persoonlijke aard.

Op de dienst Secretariaat van het lokaal bestuur wordt een register met de verzoeken tot openbaarmaking bijgehouden.

Aanvragen kunnen worden gericht aan:

Lokaal Bestuur De Panne
Dienst Secretariaat
Zeelaan 21
8660 De Panne
058-42 16 16
058-42 16 17 (fax)
gemeente@depanne.be

Contact

Lokaal Bestuur

adres

Zeelaan 21
8660 De panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeentebestuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje