Gemeente De Panne

Regelgeving

Openbaarheid van bestuur wordt geregeld in:

  • het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
  • de omzendbrief van 1 december 2006 betreffende openbaarheid van bestuur.

Het gemeentebestuur is verplicht om aan iedereen (natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering) die erom verzoekt, de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door:

  • er inzage in te verlenen
  • er uitleg over te verschaffen
  • er een afschrift van te overhandigen.

Hierop bestaan weliswaar een aantal uitzonderingen (bv. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Contact

Lokaal Bestuur

adres

Zeelaan 21
8660 De panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
gemeentebestuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje