Gemeente De Panne

Nodige vergunningen voor ondernemers

Informatie over diverse vergunningen vindt je op de portaalsite Belgium.be, doorklikken naar >Economie >Onderneming >Oprichting >Belangrijkste stappen >Vergunningen en erkenningen.

Ondernemen heeft ook vaak een link met ruimtelijke ordening/stedenbouw en/of milieu. Denk maar aan een bouwvergunning, milieuvergunning, afval… Om hierop zicht te krijgen, verwijzen wij je verder naar de themapagina Wonen op onze website. Voor bepaalde zaken kunnen premies verkregen worden.