Gemeente De Panne

Steunmaatregelen

Federale Overheidsdienst Economie

Op de website van de FOD Economie vind je een overzicht van alle mogelijke steunmaatregelen die het federale niveau (België) verleent aan ondernemers. Het Participatiefonds is wellicht één van de meest gekende. Ga naar http://economie.fgov.be/, klik door naar >Ondernemingen & Zelfstandigen >Leven van een onderneming >Ondersteuning en premies.

Agentschap Ondernemen

De Vlaamse overheid heeft tal van subsidiemaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen.
Het Agentschap Ondernemen biedt bijvoorbeeld met de reeks brochures Subsidieleidraden basisinformatie over de belangrijkste subsidiemaatregelen.

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, of kortweg POM West-Vlaanderen genaamd, is het instrument waarmee de provincie haar sociaaleconomisch beleid uitvoert. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen versterkt ondernemerschap door samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners, om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel. Neem zeker een kijkje op de website van de POM West-Vlaanderen waar je terecht kan voor heel wat informatie. De POM West-Vlaanderen heeft diverse projecten lopen waar jij misschien ook baat bij kan hebben.

 

 

Contact

Lokale Economie

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 21
e-mail
lokale.economie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021