Gemeente De Panne

Nood- en interventieplanning (voormalige rampenplanning)

De gemeente hecht veel belang aan de veiligheid van haar burgers. Een grote brand, overstroming, een gaswolk die vrijkomt. Je staat er waarschijnlijk niet bij stil maar ook in onze gemeente kunnen er zich dergelijke noodsituaties voordoen. Het is belangrijk dat we met deze gevaren rekening houden en dat we voorbereid en georganiseerd zijn.

De veiligheidscel van De Panne werkt de nood- en interventieplanning uit. Het opmaken van nood- en interventieplannen en de organisatie van oefeningen, behoren tot de taken van de veiligheidscel.
De veiligheidscel wordt voorgezeten door de burgemeester. De cel bestaat verder ook uit vertegenwoordigers van de 5 disciplines binnen noodplanning, d.w.z. de brandweer, de medische diensten, politie, logistieke diensten en de communicatiedienst van de gemeente.

De veiligheidscel stelt twee soorten nood- en interventieplannen op, een algemeen nood- en interventieplan (ANIP) en Bijzondere nood- en interventieplannen (BNIP).

Door middel van het ANIP wil de gemeente De Panne zich voorbereiden op mogelijke noodsituaties en de burgers beschermen. In het ANIP worden afspraken gemaakt in verband met taken, co√∂rdinatie en communicatie. Het ANIP brengt de risico’s binnen de gemeente in kaart en legt de nodige procedures vast om deze risico’s maximaal te kunnen beheersen.

Naast het algemeen nood- en interventieplan worden ook Bijzondere nood- en interventieplannen opgesteld voor specifieke risico’s. Dit kan gaan om natuurrampen (overstroming) of evenementen (Festival aan Zee).
Dit plan legt vast wat er moet gebeuren bij deze specifieke noodsituaties en hoe zo snel mogelijk naar de oorspronkelijke, veilige situatie kan worden teruggegaan.

Contact

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Integrale Veiligheid en Nood- en Interventieplanning

adres

PZ Westkust
Ter Duinenlaan 34a
8670 Koksijde 

tel.
058-53 30 20
e-mail
Hanne.Declerck@police.belgium.eu
vcard
Digitaal visitekaartje
Hanne Declerck

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 17.00u.