Gemeente De Panne

Adinkerke

Dorpsstraat, Sint-Audomaruskerk

Titel                 Gedenkplaat Sint-Audomaruskerk 

SINT-AUDOMARUSKERK ADINKERKE
Deze Kerk, toegewijd aan de H. Audomarus,
werd voor het eerst gebouwd in 1120
en gewijd door Jan van Waasten,
Bisschop van Terwaan.
Na verscheidene malen te zijn verwoest
(1580-1646-1657-1793)
werd de huidige Kerk gebouwd in 1856.
In 1646 kwam het
Broederschap van St.-Cornelius
tot stand en in 1664 gaf
Martinus Prats, Bisschop van Ieper
de toelating om in deze gemeente jaarlijks
een bedevaart met noveen te houden. 

Gedenkplaat aangebracht door
het Kerkbestuur in 1989.

 

Dorpsstraat 5, zijgevel

Titel                 Gedenkplaat Adinkerke historische gemeente 

992 – 1977
Op 01.01.1977 eindigde de zelfstandigheid
van onze historische gemeente
Adinkerke
Ter herdenking de bevolking
 de laatste gemeenteraad
[Namen] 

De oudste bewoning in Adinkerke gaat terug tot de 5de eeuw voor Christus. Er zijn ook sporen teruggevonden uit de Romeinse periode. Op het einde van de 7de eeuw ontstond er een bloeiende laat-Merovingische-Karolingische nederzetting (Isera Portus?), die tussen de 10de en de 13de eeuw na Christus evolueerde tot een middeleeuwse nederzetting. ‘Adenkercka’ is de tot nog toe oudst gekende vorm van de plaatsnaam Adinkerke, die voorkwam in een pauselijke bul van 4 oktober 1123.

In de 17de eeuw kenden onze gewesten een periode van voorspoed. Toen werden ook de Moeren door Wensel Cobergher drooggelegd. Al vlug volgden echter pest en rampspoed. Onder het bewind van de Oostenrijkers en tijdens de Franse Revolutie vielen de Fransen de streek herhaaldelijk binnen. Onder impuls van keizer Jozef II ontstond in de ‘Kerckepanne’ (gelegen ter hoogte van de huidige Veurnestraat) een vissersnederzetting. De Panne kende echter door het toenemende toerisme een snellere groei dan haar moedergemeente en werd in 1911 een zelfstandige gemeente. Door een speling van het lot werd op 1 januari 1977 de landelijke moedergemeente Adinkerke gefusioneerd met De Panne. 

Dorpsstraat 24

Titel                 Gedenkplaat voor Gabriël Vlaemynck 

G. VLAEMYNCK
1887-1961
ZIJN LEVEN WAS EEN OFFER
AAN OPVOEDING EN ONDERWIJS
OUD-LEERLINGEN 

Gabriël Vlaeminck volgde in 1917 zijn vader Petrus op als hoofdonderwijzer van de gemeentelijke basisschool in Adinkerke. Meester Vlaeminck was geen modaal onderwijzer. Hij had een ijzeren discipline en stelde hoge eisen aan zijn leerlingen. Zo liet hij hen vaak langer doorwerken na schooltijd en gaf hij hen in de vakantie allerlei taken mee. De achterliggende gedachte hierbij was echter steeds zijn bezorgdheid om de toekomst van de kinderen. In die optiek gaf hij ook avondles aan jonge volwassenen. Zo kon hij hen voorbereiden op een beroepsloopbaan. Hij was dan ook bij het merendeel van zijn leerlingen enorm geliefd. Het waren dan ook enkele oud-leerlingen die het initiatief namen voor het aanbrengen van deze gedenkplaat. 

Bron: FLORIZOONE, G., Adinkerke. Geschiedenis en volksleven. Adinkerke: Dorpsraad, (1982)

Contact

Cultuur

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 97 53
e-mail
cultuur@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Door de coronamaatregelen werken we momenteel met een minimale dienstverlening.

Voor dringende zaken kunt u ons steeds van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u telefonisch of via mail bereiken binnen de normale openingsuren. Kom NIET naar het gemeentehuis.

Voor updates rond het coronavirus in De Panne, ga naar www.depanne.be/coronavirus.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021