Gemeente De Panne

Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen (LOP)

Wat is het LOP Westkust basis?

Het LOP (Lokaal Overlegplatform voor gelijke onderwijskansen) is een vergadering van alle scholen uit de Westkust en hun partners. Er worden samen afspraken gemaakt om meer gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen te realiseren. Het LOP is een initiatief van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Het LOP kan bemiddelen in moeilijke situaties. Zo zal het LOP jou helpen als een school weigert om je kind in te schrijven omdat het bijzondere zorgen nodig heeft die de school niet kan bieden.

Alle basisscholen werken in overleg met het LOP samen aan een goed evenwicht tussen kinderen die meer en minder ondersteuning nodig hebben. De bedoeling is dat er een sociale mix komt in de school: leerlingen uit alle soorten gezinnen krijgen er een plaats.

Het LOP organiseert ook projecten om de scholen in De Panne te ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld het ‘rugzakproject’ waardoor anderstalige kinderen ook in de vakanties en in hun vrije tijd verder Nederlands inoefenen. Het LOP overtuigt ook ouders om hun jonge kleuter regelmatig naar de kleuterklas te laten gaan.

Lokaal overlegplatform Westkust basis (LOP)
Sibylle Decuyper
sibylle.decuyper@ond.vlaanderen.be
tel. 0492/184121
www.lop.be

Contact

Jeugd

adres

De dienst Jeugd is door de coronamaatregelen in De Boare niet bereikbaar.
U neemt best contact op via de telefoon, e-mail of f  Jong in De Panne.

tel.
058-42 21 94
e-mail
jeugd@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

van maandag tot en met vrijdag
- van 09.00u tot 12.00u
- van 13.30u tot 17.00u

We zijn gesloten op volgende dagen:

- 5 april 2021
- 1 en 2 mei 2021
- 13 mei 2021
- 24 mei 2021
- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021