Gemeente De Panne

Voor het eerst naar school

Er is plaats voor iedereen!

In de scholen van De Panne is elk kind uit elk gezin welkom. Er zijn voldoende plaatsen!
Iedere school levert op een eigen specifieke manier zorg op maat van jouw kind.

Als ouder kan je zelf een school kiezen voor je kind. Deze tips helpen je om een goede keuze te maken:

 • Bezoek verschillende scholen. Verzamel info die belangrijk is voor je kind (hoe laat is de school uit, is er voor- en naschoolse begeleiding).
 • Kijk ook op www.onderwijskiezer.be.
 • Lees het schoolreglement en info over het pedagogisch project van de school die je wil kiezen.

Opgelet! Scholen voor buitengewoon onderwijs schrijven enkel kinderen in die een attest hebben voor buitengewoon onderwijs. 

Hoeveel kost de school?

De lessen zijn gratis in elke school. De scholen mogen wel een klein bedrag vragen voor toezicht en uitstappen die langer dan één dag duren. Dit bedrag is per schooljaar:

 • Tot € 45 voor kleuters
 • Niet meer dan € 85 voor kinderen in de lagere school

Je kind zal vanaf de eerste kleuterklas tot en met het zesde leerjaar in totaal nooit meer dan € 410 betalen voor uitstappen van meer dan één dag. 

Wanneer kan je inschrijven?

Je kan je al inschrijven vanaf 1 maart voor het volgende schooljaar.

Elke dag naar de kleuterschool? Slim idee!

Goed begonnen is half gewonnen: vanaf 2,5 jaar kan je kind al naar school!

 • Je kind leert er stap voor stap en op eigen tempo.
 • Je kind leert ordenen van groot naar klein.
 • Je kind leert taakjes afwerken.
 • Je kind durft te praten voor de hele klas.
 • Je kind speelt en werkt met andere kinderen.
 • Je kind geniet van zingen en dansen.

Alleen wie regelmatig aanwezig is in de kleuterklas (minstens 220 halve dagen per schooljaar), mag naar het eerste leerjaar. Een kind dat regelmatig afwezig was (minder dan 220 halve dagen per schooljaar), moet een taalproef afleggen en bewijzen dat het genoeg Nederlands kent.

Er start een groep kleuters op de eerste schooldag:

 • Na de kerstvakantie
 • Vanaf februari
 • Na de krokusvakantie
 • Na de paasvakantie
 • Na het weekend van Hemelvaart
 • Na de zomervakantie
 • Na de herfstvakantie

Gaat je kind naar het buitengewoon onderwijs of is je kind ouder dan 3 jaar?
Dan hoef je niet te wachten tot na een schoolvakantie. Je kind kan op elk moment van het schooljaar starten.

Wat moet je doen om je kind in te schrijven?

 • Je komt naar de school voor een gesprek over de inschrijving.
 • Je ondertekent het pedagogisch project en het reglement van de school.
 • Welke documenten breng je mee naar het inschrijvingsgesprek?
 • Identiteitsbewijs van je kind.
 • Naam en adres van de vorige school, als je kind al op een andere school zat.
 • Eventueel een bewijs dat je een studietoelage krijgt van de afdeling Studietoelagen zoals een brief of een rekeninguittreksel (enkel voor het gewoon onderwijs).
 • Eventueel info over een advies voor buitengewoon onderwijs van het CLB.

Heb je vragen rond inschrijven in een school?

De volgende diensten helpen en / of bemiddelen zodat je kind snel wordt ingeschreven.
Ze houden maximaal rekening met jouw schoolkeuze.

Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Oude Beestenmarkt 6
8630 Veurne
058-31 16 14
veurne@vclb-veurne.be

www.vclb-veurne.be

CLB GO! Westhoek
Smissestraat 10
8630 Veurne
058-31 10 75
Clb.westhoek@g-o.be
www.clbwesthoek.be

Commissie voor Leerlingenrechten
Hendrik Consciencegebouw 5C
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
025-33 95 61

Contact

Jeugd

adres

Jeugdcentrum De Boare
Koningsplein 1
8660 De Panne

f  Jong in De Panne

tel.
058-42 21 94
fax
058-42 89 08
e-mail
jeugd@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u en van 13.30u tot 17.00u.

Buiten de schoolvakanties is de dienst Jeugd open op woensdag en vrijdag van 17.00u tot 19.00u en op zaterdag van 10.00u tot 12.00u.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019