Gemeente De Panne

Stap 6: Evenementenfiche bij fuiven en concerten

Organisatie van een publieke fuif? Evenementenfiche!

Om een openbare fuif in een gemeentelijke zaal, of op het openbaar domein, te mogen organiseren, dien je verplicht een evenementenfiche in te vullen. Deze evenementenfiche wordt dan ter goedkeuring voorgelegd aan de preventiedienst van de politiezone Westkust. Hun advies wordt doorgegeven aan het lokaal bestuur, die dan een definitieve beslissing neemt m.b.t. de goedkeuring van het evenement.
De goedkeuring van de evenementenfiche is dus van doorslaggevend belang bij de organisatie van openbare fuiven, concerten…

Onderstaande evenementenfiche dien je, volledig ingevuld en ondertekend, op te sturen naar het college van Burgemeester en Schepenen, Zeelaan 21, 8660 De Panne.

Bij massamanifestaties op het openbaar domein is tevens de opmaak van een BNIP (Bijzonder Nood -en Interventieplan) vereist. Hiervoor kan je contact opnemen met de dienst Veiligheid en Preventie van de politiezone Westkust.

Meer info

Integrale Veiligheid– politiezone Westkust
Hanne Declerck
058-53 38 96
058-53 38 90 (fax)
hanne.declerck@koksijde.be