Gemeente De Panne

2. Wat te doen bij activiteiten georganiseerd in de gemeentelijke feestzalen?

Voor alle gemeentelijke feestzalen werd een muziekvergunning klasse 3 aangevraagd. Dit impliceert dat er in de gemeentelijke zalen muziek mag gemaakt worden tot een geluidsniveau van 95dB (ter vergelijking met een ‘kleine’ fuif, dansoptredens,…). Indien je als organisator weet dat de activiteit dit geluidsvolume niet zal overschrijden, hoef je geen extra aanvraag te doen.

Volgende bijkomende maatregelen zijn wel verplicht:

  • Men dient gedurende de volledige activiteit het geluidsvolume te meten met een reglementair meettoestel. Dergelijke geluidsmeters kunnen gehuurd worden bij de dienst Verhuur Zalen en Feestmateriaal.
  • Het gemeten geluidsniveau is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.

Indien je grote muziekactiviteiten wenst te organiseren, waarbij het geluidsvolume hoger ligt dan 95dB (bijvoorbeeld ‘grote’ fuiven, festivals, concerten,…), dan dient men hiervan melding te maken en dient er een uitzondering aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Zeelaan 21,
8660 De Panne.

Indien het geluidsvolume hoger is dan 95dB is men verplicht volgende bijkomende maatregelen te treffen:

  • Het geluidsvolume dient gedurende de volledige activiteit gemeten te worden met een reglementair meettoestel. Dergelijke geluidsmeters kunnen gehuurd worden bij de dienst Verhuur Zalen en Feestmateriaal.
  • Men registreert of ‘logt’ het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan worden nagekeken welke geluidsvolumes er op welk ogenblik werden geproduceerd.
    Men dient de geregistreerde meetgegevens minstens één maand bij te houden
  • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
  • Men dient gratis oordopjes ter beschikking te stellen aan het publiek. Hiervoor dient de organisator zelf in te staan.