Gemeente De Panne

1. Waarvoor staat de Vlaamse regelgeving omtrent de geluidsnormen?

In de regelgeving worden drie verschillende geluidsniveaus gehanteerd. Hoe hoger het geluidsniveau van de muziek, hoe meer maatregelen genomen moeten worden om het geluid te beheersen en gehoorschade te voorkomen.

Muziekactiviteiten met een maximaal niveau van 85 dB (A)L Aeq,15min

Muziek die stiller is dan een gemiddelde van 85 dB, gemeten over een tijdsperiode van 15 minuten, vindt men bijvoorbeeld in een praatcafé of restaurant, waar de muziek louter als achtergrond dient. Vanaf het moment dat de muziek meer prominent aanwezig is en zeker vanaf het moment dat het geluidsvolume een ‘dansbaar’ niveau haalt, overschrijdt het gemiddelde volume meestal de 85dB.

Men dient geen maatregelen te nemen indien men onder dit geluidsvolume blijft. Men hoeft het geluid ook niet te meten. 

Muziekactiviteiten luider dan 85dB (A) LAeq,15min, met een maximaal niveau van 95dB (A)

Dit geluidsniveau vindt men bijvoorbeeld in muziekcafés waar de muziek een stuk luider staat dan in een gewoon ‘praatcafé’, bij kleine fuiven, bij dansoptredens, bij live-concerten van stillere genres of concerten in akoestisch zeer gedempte ruimtes (zoals theaterzalen).

Maatregelen die men verplicht dient te nemen:

  • Men vraagt de nodige toelating aan (vergunning klasse 3), of doet melding aan het Lokaal Bestuur via de dienst Milieu.
  • Men meet het geluidsniveau gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel.
    Het gemeten geluidsniveau is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.

Muziekactiviteiten luider dan 95 dB(A)L, met een maximaal niveau van 100 dB(A)L

Deze geluidsniveaus vindt men bijvoorbeeld bij rockconcerten, grote fuiven en discotheken. Ook pop- of rockconcerten in kleine zalen vallen hier meestal onder.

Maatregelen die men verplicht dient te nemen:

  • Men vraagt de nodige toelating aan (vergunning klasse 2).
  • Het geluidsvolume dient gedurende de volledige activiteit gemeten te worden met een reglementair meettoestel. Men registreert of ‘logt’ ook het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan worden nagekeken welke geluidsvolumes er op welk ogenblik werden geproduceerd. Men dient de geregistreerde meetgegevens minstens één maand bij te houden.
  • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
  • Men dient gratis oordopjes ter beschikking te stellen aan het publiek.